محمد علی کوزه گر، معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور، اذعان نمود: به معتادان بهبود یافته زیر نظر بهزیستی وام مسکن اعطا می گردد.

این مقام مسئول این طور صحبت هایش را ادامه داد: معتادان بهبود یافته ای که زیر پوشش سازمان بهزیستی بوده اند و تحت نظر این سازمان، اعتیاد را کنار گذاشته اند، از تسهیلات و کمک هزینه خرید مسکن بهره مند خواهند شد مشروط بر این که معاونت پیشگیری سازمان تصدیق نماید فرد بهبود یافته سه سال است مصرف را ترک کرده و کاملا بهبود یافته است.

وی ضمن اشاره به این که با لفظ تعلق مسکن موافق نیست و بهتر است آن را از ادبیات سازمان بهزیستی کشور برداریم، اذعان نمود: استفاده از این لفظ، انتظاراتی را رقم می زند و سطح توقعات را بالا می برد. معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور، عنوان کرد: برای دریافت کمک هزینه ها و تمهیدات خرید مسکن، مددجویان اقداماتی می کنند و سازمان هم در این مسیر همکاری های لازم را با آن ها به عمل می آورد.

ایشان شرایط اخذ کمک هزینه خرید مسکن را جزئی تر تشریح نمودند و این طور گفتند: برای این که مددجویان موفق به خرید مسکن شوند، بخشی از هزینه ها را خود متقبل می شوند و قسمتی از آن را سازمان عهده دار می گردد. به گفته این مقام مسئول، مقدار هزینه ای که سازمان در این راستا تأمین می نماید در شهر ها و روستا ها به ترتیب ۱۰ میلیون و ۸ میلیون تومان است.

ایشان از تسهیلاتی که بانک مسکن در اختیار مددجویان قرار می دهد تا بتوانند واحد مسکونی خریداری کنند سخن گفتند و تصریح کردند: مقدار این تسهیلات در روستا ها و شهر ها به ترتیب ۲۵ میلیون تومان و ۴۰ میلیون تومان می باشد منوط به این که وارد واحد های مسکونی مهر شوند.

معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور، از ارقام و اعداد استفاده کرد و اذعان نمود: تعداد معتادان بهبود یافته تحت پوشش سازمانی که از سال ۹۰ تاکنون موفق به دریافت تسهیلات و تمهیدات مسکن شده اند به یک هزار و ۳۵۰ نفر می رسد.

  • منبع خبر : افکار نیوز