به گفته یکی از کارشناسان اقتصاد مسکن در حال حاضر شرایط مسکن بحرانی است و مردم در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات زیادی هستند. این کارشناس مسکن ادامه داد: مسکن در حال حاضر مشکل بزرگی در کشور قلمداد می شود و تنها مدیریت ها و کنترل های صحیح می تواند تعادل را به این بازار برگرداند.

احمد سرحدی در ادامه این طور گفت: تعداد واحد های کشور بیش از تعداد خانوار هاست. ایشان صحبت هایشان را شفاف تر توضیح دادند و گفتند: چنانچه به هر خانوار یک واحد مسکونی اعطا کنیم باز هم مسکن اضافی در کشور وجود خواهد داشت و این نشان می دهد تعداد واحد هایی که در کل کشور وجود دارد از جمعیت فراتر است.

وی ضمن اشاره به این که تعداد خانوار های کشور به بیش از ۲۱ میلیون می رسد گفت: بر اساس گزارشات منتشر شده در سراسر کشور چیزی حدود ۲۴ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که ادعای عنوان شده را ثابت می کند.

وی در خصوص علت این امر توضیح داد و گفت: تعداد زیاد واحد ها حاکی از حضور سوداگران در بازار مسکن است به طوری که به خرید چند مسکن دست می زنند تا با فروش آن به سود کلانی برسند. علاوه بر این برخی خانواده ها بیش از یک مسکن در اختیار دارند و با اهداف متفاوت از آن استفاده می کنند.

وی با تأکید بر این که حضور این دو گروه در بازار مسکن سبب شده، تعداد واحد های مسکونی از خانوار های کشور بیشتر باشد افزود: به واسطه همین امر، عده زیادی اجاره نشین هستند و یا در حاشیه های شهر زندگی می کنند درحالی که تک تک خانواده ها می توانند صاحب مسکن باشند.

ایشان در ادامه از تصمیمات جدید وزیر راه و شهرسازی سخن به میان آوردند و اذعان کردند: به گفته محمد اسلامی، سالانه تولید ۲۰۰ هزار مسکن تا سال ۱۴۰۰ صورت خواهد گرفت. به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، چنانچه واحد ها با قیمت های مناسبی در اختیار متقاضیان قرار گیرند آن گاه می توان نسبت به بهبود شرایط دلخوش بود وگرنه اوضاع مسکن از این هم بدتر می شود.

  • منبع خبر : تی نیوز