محمدرضا رضایی کوچی به عنوان رئیس کمیسیون عمران مجلس، ضمن اشاره به این که رونق بازار مسکن در گرو تقویت بخش عرضه است اذعان نمود: دولت می تواند بازار مسکن را رونق دهد منوط به این که ساخت مسکن را افزایش داده و در این حوزه به سرمایه گذاری هایی دست بزند.

ایشان با تأکید بر این که در عرصه مسکن باید دید سرمایه گذاری وجود داشته باشد تصریح کرد: چنانچه دولت روش سرمایه گذاری در بخش مسکن را در پیش بگیرد آنگاه خواهد توانست این بازار را با رونق همراه ساخته و شرایط آن را بهبود ببخشد. وی در ادامه از وام های ارزان با بازپرداخت های طولانی سخن به میان آورد و اذعان نمود: در پیش گرفتن این شیوه نیز ما را به آینده مسکن امیدوار خواهد ساخت. به گفته رضایی کوچی در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی چنین نگاهی به بازار مسکن دارد و امید است در آینده ای نزدیک، شاهد بهبود بازار مسکن باشیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس، تصریح کرد: چنانچه قرار باشد در عرصه زمین دست به سرمایه گذاری زده شود، مهم ترین بخش، ساخت مسکن است. به گفته این مقام مسئول بهتر است سرمایه گذاری در بخش خرید مسکن، نگه داشته شود و فروش آن صورت نگیرد.

ایشان در ادامه به طرح بازآفرینی شهری اشاره نمودند و اذعان کردند: یکی از مهم ترین اهدافی که وزارت راه و شهرسازی در پیش گرفته اجرای چنین طرحی است که به نوبه خود ارزشمند است و رسیدن به شرایط بهتر را نوید می دهد. وی افزود: تکمیل واحد های مسکونی از دیگر اقداماتی است که در دستور کار این وزارت قرار دارد. به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، دنبال کردن این دو هدف می تواند در پیشبرد بازار مسکن نقش به سزایی داشته باشد و شرایط را به طرز محسوسی تغییر دهد. به گفته رضایی کوچی، چنانچه دولت به چنین طرح هایی متوسل شود و به اجرای آن ها بپردازد، آنگاه شاهد رونق بازار مسکن در بخش ساخت و ساز خواهیم بود.

وی در ادامه از گرانی ها اخیر در بخش مسکن خبر داد و اذعان نمود: آمار های رسمی ارائه شده از سوی مراکز مرجع، حاکی از آن است که قیمت مسکن رشدی ۷۰ درصدی را تجربه کرده است، رقمی که بحرانی بودن وضعیت مسکن را به خوبی روایت می کند. این مقام مسئول از ضرورت توجه به بازار مسکن سخن گفت و اظهار داشت: نیاز است دولت تمرکزش را بر بازار مسکن افزایش دهد و با پیگیری های بیشتری این بازار را رصد نماید.

رئیس کمیسیون عمران مجلس، این طور ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی، مهم ترین اولویت وزارت راه و شهرسازی می بایست حضور در جلسات کمیسیون عمران مجلس باشد. ایشان در ادامه بحث مالیات ها را به میان کشیدند و تصریح کردند: چنانچه طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن و همچنین مالیات بر منازل خالی در دستور کار قرار گیرد آنگاه شاهد بهبود شرایط و متعادل شدن بازار مسکن خواهیم بود.

مدتی پیش رئیس کمیسیون عمران مجلس عدم اجرای طرح مالیات از خانه های خالی را بهانه ای از سوی دولت عنوان کرده بود و اظهار داشته بود که عدم اجرای چنین قانون مهمی، نوعی تخطی محسوب می شود.

  • منبع خبر : افکار نیوز