بر اساس لایحه بودجه سال ۹۸، دولت اجازه استفاده از منابع داخلی توسط دو شرکت تابعه وزارت راه و شهرسازی را برای نخستین بار جهت تکمیل واحد های مسکونی مهر صادر نموده است.

منابع دولتی عموما در راستای تأمین زیرساخت ها و ارائه خدمات مورد استفاده قرار می گیرند و این نخستین باری است که دولت مجوز استفاده از منابع دولتی را برای تکمیل واحد های مسکونی مهر صادر نموده است. بر اساس آن چه در تبصره ۸ از لایحه بودجه سال ۹۸ آمده، شرکت های دولتی مجاز به بهره مندی از منابع داخلی خود با هدف تکمیل واحد های مسکونی مهر باقی مانده هستند. لازم به توضیح است که این طرح کماکان قانونی نشده و هنوز مُهر تأیید مجلس پای آن نخورده است. تبصره مذکور این امکان را در اختیار دولت قرار می دهد تا برای اجرای اقداماتی همچون تکمیل واحد های مسکونی مهر، آماده سازی، خدمات روبنایی، محوطه سازی، طرح های احیای بافت های فرسوده و ناکارآمد، ساخت واحد های اجتماعی و حمایتی بر اساس آن چه در ادامه آمده است عمل نماید.

  • تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال از مبلغی که بانک مسکن به عنوان اصل و یا سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر، به بانک مرکزی بدهکار است، به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می گردد و این مبلغ در راستای افزایش سرمایه از سوی دولت در اختیار بانک مسکن قرار می گیرد. لازم به توضیح است که بدهی دولت به بانک مرکزی، تبصره بند الف ماه ده قانون برنامه ششم توسعه را در بر نمی گیرد. باید خاطرنشان کرد در مقابل، بانک مسکن موظف است تسهیلات تعیین شده را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
  • مجوز دوم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. این وزارت به واسطه شرکت تخصصی عمران شهر های جدید و همچنین سازمان ملی زمین و مسکن، می تواند با بهره برداری از حداکثر ۱۵ هزار میلیارد ریال زمین و اراضی شرکت های مذکور و یا دیگر منابع داخلی در راستای اجرای طرح های تعیین شده گام بردارد.
  • واگذاری قطعی زمین های اجاره ای ۹۹ ساله از سوی شرکت عمران شهر های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن با درخواست مالک اعیانی صورت خواهد گرفت. پس از این که واریز منابع حاصله به خزانه داری کشور تحقق یافت، از آن چه به دست آمده است در راستای اجرای طرح های مورد نظر استفاده می شود.
  • امکان قرار دادن زمین های سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین اراضی متعلق به شرکت عمران شهر های جدید در رهن بانک های عامل و صندوق های مالی، وجود دارد که به واسطه آن زمینه لازم برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز جهت عملیاتی ساختن طرح های جامع، تفصیلی و آماده سازی مصوب فراهم می گردد. لازم به توضیح است که به واسطه فروش عرصه و اعیان طرح های کامل شده، با رعایت مواردی همچون قانون و مقررات و گردش خزانه، مبلغ های تعیین شده با بانک های عامل تسویه می گردد ضمن این که مبلغ باقی مانده به پیاده سازی طرح های صدرالذکر اختصاص خواهد یافت.

بر اساس وعده های قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، ساخت واحد های مسکونی مهر در نیمه اول سال آینده به پایان می رسد و این پرونده بسته می شود. با این حال فرآیند تکمیل ۴۲۱ هزار واحد مسکونی که با مشکلات ریز و درشت همراه هستند به اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان نیازمند است که مشروط بر موافقت مجلس از طریق منابع داخلی تعریف شده برای تکمیل واحد های مسکن مهر و منطبق با تبصره ۸ لایحه بودجه ۹۸، تکمیل پروژه مسکن مهر سرعت خواهد گرفت.

  • منبع خبر : افکار نیوز