مدتی است اخباری به گوش می رسد مبنی بر این که وزارت راه و شهرسازی تصمیم دارد برنامه ها و سیاست های جدیدی در حوزه تولید مسکن دنبال کند و به واسطه این امر قرار شده تولید ۴۰۰ هزار مسکن را در پیش بگیرد، این درحالی است که حسام عقبایی عنوان می کند حتی ساخت ۴۰۰ هزار مسکن هم راه گشا نیست. به گفته عقبایی، احداث ۴۰۰ هزار مسکن تا انتهای سال ۱۴۰۰، با نتایج ارزشمندی همراه نخواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی طی روز های اخیر از برنامه های جدید سخن به میان آورد و جایگزینی طرح اجاره مسکن با خرید واحد های ارزان را روشی مناسب برای بهبود اوضاع قلمداد نمود. ایشان ضمن اشاره به این که اجاره بها مسئله ای خاص و حیاتی است اذعان نمود: تداخل دولت در این امر نویدبخش اتفاقات خوبی نخواهد بود و انتظار می رود گام های مؤثرتری برای پیشبرد اهداف این طرح ها صورت بگیرد.

ایشان در ادامه از وجود سوداگری ها و فعالیت دلالان در بازار مسکن سخن به میان آوردند و اذعان نمودند: واسطه های ملکی مسئله ای چون اجاره بها را به مسئله بازدهی پول مرتبط می کنند. وی افزود: زمانی که چنین دیدگاه هایی حاکم است چگونه می توان به این بازار ورود پیدا کرد و مشکلات این بخش را سر و سامان بخشید.

ایشان از این که فعالیت های سوداگرانه بر بازار مسکن سایه افکنده اند اظهار ناراحتی نمود و تصریح کرد: یکی از راهکار هایی که در شرایط موجود برای کنترل بازار اجاره بها می توان به کار گرفت این است که از توانمندی های اتحادیه مشاوران املاک استفاده نماییم و مدیریت بازار اجاره بها را در اختیار آن ها بگذاریم. به گفته این مقام مسئول، چنانچه چنین فعالیت هایی در پیش گرفته شوند آن گاه می توان برای هر دو طرف معامله اقدامات ارزشمندی ارائه نمود و معامله ای شایسته رقم زد.

ایشان بار دیگر تأکید کردند به جای اجاره مسکن می توان خرید مسکن با قیمت های ارزان را به کار گرفت. وی افزود: بهترین سیاستی که در شرایط فعلی می توان بدان متوسل شد، فراهم نمودن بستر لازم برای خرید مسکن به جای اجاره کردن آن است.

محمد اسلامی در ادامه به عنوان یکی از روش هایی که می تواند به ساخت واحد های ارزان منجر شود را ساخت ۴۰۰ هزار مسکن تا سال ۱۴۰۰ اعلام کرد و اظهار داشت: این ۴۰۰ هزار مسکن در بافت های فرسوده، شهر های جدید و شهر هایی با کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت احداث می شوند که به ترتیب میزبان ۱۰۰ هزار، ۲۰۰ هزار و ۱۰۰ هزار مسکن مهر خواهند بود. اسلامی این طور ادامه داد: علاوه بر این، ساخت ۵۰۰ هزار مسکن مهر نیمه رها شده نیز به این لیست اضافه خواهد شد و نتیجه ممتازتری را رقم خواهد زد.

دولت در مسکن اجتماعی کم کاری کرده است

سؤالی که مطرح می شود این است که آیا سیاست هایی که وزارت راه در پیش خواهد گرفت می تواند به طرز مؤثری بازار اجاره بها، را کنترل نماید یا خیر. چیزی حدود به شش ماه تا جابه جایی مستأجر ها باقی مانده است و آیا از الان تا خرداد ماه سال ۹۸ ساخت قسمتی از مسکن های ارزان قیمت به پایان می رسد که بتوان تأثیر این امر بر بازار اجاره را کاملا مشهود حس کرد و متوجه شد؟ کارشناسان و فعالان بازار مسکن از مدت ها پیش عنوان کرده اند نگران گران شدن اجاره بها در ماه های پیش رو هستند.

حسام عقبایی به عنوان نایب رئیس مشاوران املاک تهران، که بار ها تأکید کرده بود بازار اجاره وضعیت مناسبی ندارد و نیازمند چاره اندیشی های مناسبی است، اظهار کرد: بار ها برای سازماندهی بازار مسکن تئوری هایی چیده شده و ایده هایی عنوان شده است حال آن که هیچ کدام در عمل صورت نگرفته و به طور عملیاتی مورد استفاده قرار نگرفته است. ایشان نام وزیر اسبق راه و شهرسازی، جناب آخوندی را به میان آوردند و این طور گفتند: آخوندی از سال ۷۲ مسئله مسکن اجتماعی را مطرح کرد و اذعان نمود استفاده از چنین واحد هایی می تواند مشکلات بازار مسکن را تا حد زیادی حل کند، با این وجود انتظار داشتیم همزمان با روی کار آمدن آخوندی در دولت یازدهم گام های مؤثری در این حوزه برداشته شود حال آن که حتی یک آجر هم تحت این نام گذاشته نشد. وی این طور ادامه داد: در تمام دولت یازدهم و چند ماهی از دولت دوازدهم هیچ کارنامه درخشانی از آخوندی دیده نشد و این مقام مسئول به سادگی ۵ سال فرصت ارزشمند را از دست داد به طوری که آخوندی هنگام خداحافظی از پست سازمانی خود عنوان کرد حتی یک مسکن هم نساخته است!

ایشان طرح مسکن استیجاری را به عنوان زیرمجموعه ای از مسکن های اجتماعی عنوان کردند و افزودند: حتی در این خصوص هم کاری نشده و عملی انجام نشده است. ایشان ضمن اشاره به این که راهکار هایی که از سوی اسلامی مطرح می شود راهکار های جدیدی نیستند اظهار داشت: به نظر می رسد وزارت همچون گذشته در حال فعالیت است و از ایده های جدید و راهکار های نو برای سر و سامان دادن به شرایط استفاده نمی کند.

ایشان این طور ادامه دادند: نقطه نظرات اسلامی، وزیر راه و شهرسازی را از طریق تلویزیون دنبال کردم اما به نظر می آید مهم ترین نگرانی ایشان اتمام مسکن مهر است که این مسئله از دولت های قبل هم دیده شده و مسئله جدیدی نیست.

وزیر باید متناسب با نیاز مردم تصمیم گیری کند

عقبایی ضمن اشاره به این که اسلامی بار ها ساخت ۴۰۰ هزار مسکن را مطرح کرده است اذعان نمود: بررسی ها نشان می دهد این تعداد مسکن با میزان نیاز جامعه همخوانی ندارد. به گفته این مقام مسئول در سال چیزی حدود به یک میلیون ازدواج صورت می گیرد بنابراین سالانه می بایست تولید یک میلیون واحد مسکونی اتفاق بیفتد، از این رو احداث تنها ۴۰۰ هزار مسکن هرگز جوابگو نیاز ها نخواهد بود.

ایشان بار دیگر از افزایش نیاز به مسکن در کشور سخن گفتند و اظهار داشتند: در سال های اخیر تولید مسکن بسیار کم بوده است و همین امر سبب شده شاهد کاهش عرضه در این بازار باشیم. وی این طور ادامه داد: چنانچه ساخت تنها ۴۰۰ هزار مسکن را در سال انجام دهیم آن گاه تا پایان سال ۹۸ با مشکلات عدیدی دست به گریبان خواهیم شد. به گفته عقبایی چنانچه این روند و تولید این تعداد مسکن تا سال ۱۴۰۰ به همین روال ادامه داشته باشد آن گاه شرایط بیش از پیش دشوار می گردد.

وی ضمن اشاره به این که وضعیت مسکن در حال حاضر اصلا خوب نیست اظهار داشت: ساخت چند واحد مسکونی هرگز کار خاص و یا راهکاری ممتاز شناخته نمی شود و کاری است که در تمام دوره ها در خصوصش صحبت شده و برایش برنامه ریزی هایی به عمل آمده است. ایشان افزودند: تا انتهای سال ۱۴۰۰ به چیزی حدود ۳ میلیون واحد مسکونی نیاز خواهد بود ضمن این که به مسئله ای همچون تقاضا های قبلی و بعدی نیز می بایست توجه شود.

ایشان با تأکید بر این که با برنامه ای که وزارت مسکن تدوین نموده اتفاق خاصی نمی افتد و تغییری حاصل نمی شود، گفت: توصیه می کنم در بودجه سال ۹۸، نگاهی تخصصی به بازار مسکن وجود داشته باشد و اگر قصد دارند برای اقشار کم درآمد جامعه گام ارزشمندی بر دارند، می بایست منابع خود را افزایش دهند.

به گفته عقبایی تعداد اراضی طبقه بندی شده وزارت راه و شهرسازی زیاد است که بهتر است در اختیار انبوه سازان برای پیشبرد اهداف این وزارت قرار بگیرد.

برنامه های وزارت مسکن، جدید و مؤثر نیست

ایشان ضمن اشاره به این که ساخت ۴۰۰ هزار مسکن عملا راه به جایی نمی برد و نتیجه خاصی رقم نمی زند افزود: نیاز است دولت و وزارت مسکن در این باره برنامه های ارزشمندتری را در پیش بگیرند و اقدامات مؤثرتری را عملی سازند. وزیر مسکن اعلام کرده است افزایش تسهیلات مسکن جزو برنامه هایش نیست، و اظهار داشته نه می خواهند چنین وام هایی را ارائه دهند و نه اعتقادی به این مسئله دارند. وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، به عقیده بنده رشد سقف تسهیلات مسکن می بایست یکی از گزینه های مدنظر باشد چرا که تنها از این طریق می توان بر قدرت خرید متقاضیان افزود. این مقام مسئول ادامه داد: البته می بایست تسهیلات را با در نظر گرفتن شرایط مختلف همچون سطح درآمد مردم و میزان توانایی شان در بازپرداخت اقساط ارائه نمود.

وی این طور ادامه داد: زمانی که وزیر اعلام می کند اعتقادی به افزایش سقف تسهیلات مسکن ندارد بنابراین قدرت خرید افراد در سطوح پایین حفظ خواهد شد و این امر مانع از بهبود شرایط می گردد.

عقبایی اقرار کرد: چشم انداز مثبتی برای بازار مسکن نمی بیند و عنوان نمود: ارائه چنین راهکار هایی از سوی وزارت مسکن، رکود را نه تنها از میان بر نمی دارد بلکه آن را بدتر هم می کند. ایشان ادامه دادند: راهکار هایی که وزارت مسکن به آن ها روی آورده تا وضعیت مسکن را بهبود دهد هرگز کارساز نخواهد بود ضمن این که به واسطه تغییرات دلار احتمالا در سال های پیش رو، موجران قیمت های پیشنهادی به عنوان اجاره بها را افزایش خواهند داد.

ایشان به عنوان تنها راهی که می تواند در بازار اجاره اثرگذار باشد و به خلق نتایج مثبتی ختم گردد، بکارگیری طرح های کوتاه و ضربتی در زمینه واحد های استیجاری را عنوان کرد. وی افزود: به رغم این که مدتی است عنوان می کنند چنین طرح هایی در تیر ماه سال آینده مورد بهره برداری قرار می گیرند با این حال از نظر روانی، تأثیر به سزایی خواهند داشت و بازار را تا میزان زیادی آرام خواهند کرد.

  • منبع خبر : تی نیوز