چه عواملی بر فروش مسكن تاثير می‌گذارند؟

فروش مسكن در شرايط كنوني مي‌تواند اتفاق خوبي باشد. فروش مصرفي مسكن البته مي‌تواند تا حدي خوشايند باشد ولي در درازمدت چندان خوشايند نيست. البته شايد بتوان در دوراني فروش مسكن را افزايش داد، ولي بهتر است كه فروش مسكن در همه ادوار ادامه داشته باشد تا همه مردم بتوانند خانه‌دار شوند.

جلوگيري از افزايش قيمت مسكن باعث فروش مسكن بيشتر مي‌شود. قدرت خريد مردم مهم‌ترين عامل تعيين‌كننده در فروش مسكن است و امروزه قدرت خريد مردم به شدت كاهش يافته طوري كه به خانه‌دار شدن خود اميدي ندارند.

قيمت‌هاي بنگاه‌هاي نيز در اين ميان تعيين كننده است و متقاضيان نيز اكثراً از بنگاه‌ها خريد و فروش مي‌كنند.

قيمت زمين و مصالح ساختمانی

قيمت زمين و مصالح ساختماني، قيمت تمام شده واحدهاي آپارتماني و ساختمان‌ها نيز بر فروش مسكن تاثيرگذار هستند.

دولت اگر به بخش مسكن توجه داشته باشد، در اين صورت فروش مسكن هم رونق خواهد گرفت. دولت و سرمايه‌گذاران بهتر است كه در بخش مسكن سرمايه‌گذاري كرده و رونق را دوباره به بخش مسكن بازگردانند.

فروش مسكن را بايد جدي گرفت تا بتوان دوباره بخش مسكن را رونق داد. ركورد تورمي شايد بتواند به صورت مقطعي بر فروش مسكن تاثيرگذار باشد ولي در درازمدت هرگز تاثيرگذار نيست، چرا كه با لغو تحريم‌ها و برقراري فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌توان اميدوار بود كه دوباره بخش مسكن رونق بگيرد و فروش واحدهاي‌ آپارتماني و ساير مساكن شروع شود.

عوامل تعيين كننده بر فروش مسكن

تاثير مساكن قديمی

امروزه مساكن قديمي و به اصطلاح كلنگي تخريب شده و جاي آن‌ها را آپارتمان‌ها و ساختمان‌هاي جديد مي‌گيرند. همين ساخت و سازهاي كند هم بازهم به روند فروش مسكن كمك مي‌كند.

شركت‌هاي ساختماني در حال حاضر مساكني را ساخت و توليد كرده و پيش‌فروش مي كنند، پيش فروش مرحله آغازين فروش مسكن بوده و مي‌تواند روند فروش را تسريع كند.

دولت از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي دعوت كرده تا در صنايع كشور و به خصوص در بخش مسكن سرمايه‌گذاري كنند. بخش مسكن بسيار آسيب‌پذير بوده بخاطر اينكه جرياناتي مانند نوسانات ارز  و سكه بر ميزان قيمت و فروش مسكن تاثيرگذار است.

تاثير خانه‌های خالی

خانه‌هاي خالي اكثر مالكان مي‌تواند قيمت و فروش مسكن را تحت تاثير قرار دهد. بنابراين زمانيكه عرضه و تقاضا باهم برابر باشد، قيمت مسكن چندان افزايشي نخواهد داشت و فروش مسكن هم روال خود را خواهد پيمود.

ساخت مساكن و آپارتمان‌هاي بيشتر به فروش مسكن كمك شايان و درخور توجهي مي‌كند. در صورتيكه قيمت مصالح ساختماني پايين باشد، به همان اندازه فروش مسكن هم بالا خواهد بود.

مقايسه فروش در استان تهران با ساير استان‌ها

البته در برخي از استان‌هاي كشور، فروش مسكن روال خيلي خوبي دارد و خانه اولي‌ها به سرعت خانه‌هاي مورد نظر خود را به كمك تسهيلات بانكي خريداري مي‌كنند.

البته در استان تهران هم روال فروش مسكن با كندي طي مي‌شود ولي بنگاه‌هاي داران و مشاورين املاک هنوز از اين روال راضي نيستند.

فروش مسكن در مورد مساكن با متراژهاي كم به سرعت انجام مي‌گيرد ولي در مورد مساكني با متراژهاي زياد و در مناطق بالا شهر همچنان كند است.

سرمايه‌گذاري در بخش مسكن امروزه جوابگوي نيازها نيست ولي فروش مصرفي مسكن مي‌تواند از افزايش لجام گسيخته آن جلوگيري كند.

در هر منطقه از تهران، فروش با روش‌ها و روندهاي گوناگوني دنبال مي‌شود. هميشه نبايد انتظار داشته باشيم كه جريان فروش يك روال منظم را دنبال كند، بخاطر اين كه بخش مسكن هرگز از بخش اقتصاد يك كشور جدا نيست و زماني كه اقتصاد يك كشور دگرگون مي‌شود به طور يقين بخش مسكن هم ناخواسته تحولاتي را مي‌پذيرد و دگرگون مي‌شود.

مديريت صحيح منابع انسانی و مالی

مديريت درست منابع انساني و مالي باعث مي‌شود تا بخش مسكن تا حدي جايگاه مطمئن‌تري داشته باشد و در نهايت به جريان فروش كمك شاياني خواهد كرد.

مديريت درست و صحيح منابع مالي باعث خواهد شد تا كمبودهاي مالي در بخش مسكن تامين شده و در نهايت ساخت و ساز با سرعت بيشتري انجام شود.

جايگذاري صحيح همه امكانات به روند سريع فروش كمك درخور توجهي خواهد كرد و عدم مديريت صحيح يكي از بزرگترين نيازها در بخش مسكن بوده و با تامين مهم‌ترين نياز مي‌توان ساير منابع لازم را نيز تهيه كرد.

فروش مهم ترين جريان توليد است و اگر فروش وجود نداشته باشد، توليد بي معني است بنابراين بايد همه نهادهاي دولتي و بخش خصوصي هم دست به دست بدهند و جريان فروش را تسريع كنند تا هم به خانه دارشدن مردم كمكي كرده باشند و هم اين كه توليد و ساخت مسكن هم ادامه داشته باشد.

بخش خصوصي مي‌تواند در زمينه ساخت و ساز و بخش دولتي هم مي‌تواند با تامين منابع مالي در اين روند گام بردارند.

در هر حال بخش مسكن هرگز نمي‌تواند به اتكاي به يك بخش ادامه حيات دهد و لازم است كه هردو بخش منابع لازم را براي فروش مسكن تهيه و تامين كنند.