هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی، ساخت ۶۰ هزار مسکن بافت های فرسوده در انتظار تسهیلات بانکی است اظهار داشت: رایزنی هایی صورت گرفته است با این هدف که از محل صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه اعتباراتی برای این امر تهیه و تأمین گردد.

ایشان در ادامه از جزئیات طرح بازآفرینی شهری سخن به میان آوردند و اظهار داشتند: در این طرح دو نمونه ساخت و ساز های شهری مشهود است. به گفته عشایری، اولین هدفی که طرح بازآفرینی شهری آن را دنبال می کند، تولید و ساخت واحد های مسکونی است که ساخت ۶۰ هزار مسکن در حال حاضر نیازمند تسهیلات بانکی است و معطل این امر می باشد. وی این طور ادامه داد: چنانچه این تسهیلات تأمین گردد آنگاه عملیات ساخت مربوط به این واحد های مسکونی به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت و استارت خواهد خورد.

این مقام مسئول این طور صحبت هایش را ادامه داد: در حال حاضر رایزنی هایی صورت گرفته است با این هدف که بودجه مورد نیاز از محل صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه تأمین شده و ساخت این واحد های مسکونی در دستور کار قرار بگیرد. عشایری افزود: رایزنی ها و اقداماتی صورت گرفته است با این هدف که بودجه مورد نیاز برای تحقق طرح بازآفرینی شهری در اختیار بانک ها قرار گیرد تا بانک ها بتوانند با پرداخت تسهیلات مناسب زمینه ساخت واحد های مسکونی در این بافت ها را اجرایی و عملیاتی سازند. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، از دیگر موارد پیش بینی شده برای نوسازی واحد های مسکونی را طرح های مربوط به عملیات روبنایی و زیربنایی اعلام کرد و تصریح نمود: در این راستا شرکت بازآفرینی شهری تلاش می کند بودجه مورد نیاز را تأمین نماید تا دستگاه های متولی بتوانند فرآیند ساخت و ساز را استارت زده و در این راستا گام بردارند. وی اظهار داشت: در حال حاضر نیز در تلاشیم تا بودجه مورد نیاز را تأمین نموده و آن را در اختیار متولیان این امر قرار دهیم.

  • منبع خبر : د