آمار ها از رشد قیمت هر برگ اوراق بهادار در مقایسه با هفته گذشته خبر می دهد.

در هفته جاری هر برگ تسه با قیمتی بیش از ۶۱ هزار تومان خرید و فروش شد، بنابراین تهیه وام مسکن و جعاله برای زوجین تهرانی به ازای پرداخت ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ممکن می باشد. لازم به توضیح است که این رقم برای زوجین غیرتهرانی از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۲ میلیون تومان متغیر خواهد بود.

آمار ها نشان می دهد در معامله فرابورس ایران در تاریخ ۱۲ دی ماه، قیمت هر برگ تسه از ۵۳ تا ۶۱ هزار تومان متغیر بوده است. بیشترین قیمت به نام تسه صادر شده در فروردین سال جاری ثبت شده که ۶۱ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام شده است. تسه صادر شده در دی ماه سال ۹۵ به ارزش ۵۳ هزار و ۳۰۰ تومان با کمترین قیمت مورد معامله قرار گرفته است.

قیمت تسه مربوط به آذرماه سال جاری ۵۷ هزار تومان برآورد شده است ضمن این که قیمت اعلام شده برای اوراق مربوط به شهریور ماه سال جاری ۵۹ هزار تومان بوده و دیگر اوراق بهادار عموما با قیمتی کمتر از ۶۰ هزار تومان خرید و فروش شده اند.

با فرض این که میانگین قیمت فروش هر تسه ۶۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، زوجین تهرانی می توانند برای اخذ وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن، ۲۰۰ برگه تهیه نمایند که لازمه آن پرداخت ۱۲ میلیون تومان هزینه است. علاوه بر این امکان دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله نیز به ازای تهیه ۴۰ برگه تسه به قیمت دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان میسر خواهد بود. از این رو اخذ وام مسکن به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان با پرداخت ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای متقاضیان میسر خواهد بود.

زوجین تهرانی ساکن در شهر هایی با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر قادر به تهیه وام ۸۰ میلیون تومانی هستند مشروط بر این که ۱۶۰ برگه تسه با پرداخت ۹ میلیون و  ۶۰۰ هزار تومان تأمین کنند، چنانچه دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را به این مبلغ بیفزاییم آنگاه می توان ادعا کرد دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی با پرداخت ۱۲ میلیون تومان هزینه محقق خواهد شد.

زوجین ساکن در شهر هایی با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر، قادر به دریافت وام ۶۰ میلیون تومانی خواهند بود به شرط این که ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بپردازند و ۱۲۰ برگ بهادار را خریداری کنند. با احتساب دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان جهت تهیه وام جعاله، مبلغ پرداختی به ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می رسد.

امکان تهیه وام ۶۰ میلیون تومانی برای مجرد های تهرانی فراهم است، این افراد به ازای ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می توانند این وام را دریافت نمایند. مجرد های ساکن در شهر هایی با جمعیت بیشتر و کمتر از ۲۰۰ هزار نفر به ترتیب موفق به اخذ وام ۵۰ و ۴۰ میلیون تومانی خواهند شد، منوط بر این که به ترتیب ۱۰۰ و ۸۰ برگ تسه با پرداخت هزینه هایی معادل ۶ میلیون تومان و ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اخذ نمایند.

این اوراق بهادار را در بازار فرابورس ایران می توان خرید و فروش نمود، ارزش اسمی تعریف شده برای هر کدام از این اوراق ۵۰۰ هزار تومان می باشد. تا دو دوره شش ماهه می توان تسه را تمدید کرد. این اوراق بر اساس این که تا زمان انقضایشان چه مدت زمان باقی است متفاوت ارزش گذاری خواهند شد، لازم به توضیح است که در صورت اتمام زمان تعریف شده برای هر کدام از این اوراق، هزینه آن می سوزد و مبلغی به خریدار تسه پرداخت نمی شود.

  • منبع خبر : شهرخبر