بررسی ها نشان می دهد در روز های اخیر فایل هایی در مناطق شمالی تهران عرضه شده است که قیمت تعریف شده برای آن ها بسیار نجومی و تعجب برانگیز بوده است.

به رغم این که گزارشات حاکی از آن است که بازار واحد های لوکس، دیرتر از واحد های معمولی رشد قیمت را تجربه کردند و قیمت های نجومی را به خود دیدند با این حال، رشد قیمت در این واحد ها در شرایط کنونی بیشتر است، به طوری که برخی از فایل های عرضه شده طی روز ها و هفته های اخیر، در بنگاه های معاملاتی با رنگ قرمز مشخص شده اند و قیمتشان از آن چه انتظار می رود بسیار بیشتر بوده است. عموما مشخص کردن یک قیمت با رنگ قرمز به این معناست که قیمت پیشنهاد شده فراتر از حد متعارف و قابل انتظار است که تعداد چنین واحد هایی در مناطق شمالی به ویژه منطقه یک و سه طی روز ها و هفته های اخیر با رشد زیادی همراه بوده است.

منطقه یک که به عنوان کانون واحد های لوکس و گران قیمت شناخته می شود بیشترین رشد قیمت را در روز های اخیر شاهد بوده است چنان رشد قیمت را تجربه کرده که سبب شده واحد های نوسازی که فروشندگان از فروش آن ها اجتناب می کردند بلکه در ماه های آتی بتوانند گران تر آن ها را عرضه کنند، در راستای فروش اقدام کرده اند. این عامل سبب شده بیشتر فایل های عرضه شده به بازار مسکن، واحد های لوکس و گران قیمتی باشند که قیمت های تعریف شده برای آن ها واقعا نجومی و دور از انتظار است. بررسی قیمت های مربوط به فایل های عرضه شده در شمال تهران در روز گذشته نشان می دهد قیمت اعلام شده برای برخی از واحد های نوساز با مساحتی بالغ بر ۲۰۰ متر مربع به ازای هر متر مربع از ۵۰ میلیون تومان هم گذشته بود. بیشترین رشد قیمت مربوط به واحد های مسکونی در آذرماه امسال به نام منطقه یک به ثبت رسیده است به طوری که قیمت مسکن در این منطقه در آذر ماه امسال در مقایسه با آبان ماه رشد ۱۳ درصدی را داشته است که به عنوان رشد ماهانه، رقم بالا و قابل تأملی است.

گران ترین واحد های مسکونی در تهران

گران ترین واحد های مسکونی در تهران

  • منبع خبر : افکار نیوز