معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که سازمان ملی زمین و مسکن آماده مشارکت در ساخت واحد های مسکونی برای محرومان است اذعان نمود: سازمان ملی زمین و مسکن در این راستا زمین هایی را به بنیاد مسکن واگذار خواهد کرد.

این مقام مسئول، با تأکید بر این که وزارت راه و شهرسازی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده و در این مسیر عزمش را جزم نموده است، در خصوص طرح اقدام ملی این طور گفت: از این تعداد، بنیاد مسکن ساخت ۱۰۰ هزار مسکن را بر عهده گرفته و متقبل شده است. وی ادامه داد: در این میان تفاهم نامه هایی میان سازمان ملی مسکن و زمین و همچنین بنیاد مسکن صورت گرفته است که بر این اساس سازمان ملی مسکن و زمین اراضی را برای ساخت واحد های مسکونی برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه، فراهم خواهد ساخت.

وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: این زمین ها جهت ساخت مسکن برای اقشار ضعیف جامعه در اختیار بنیاد مسکن قرار خواهند گرفت و بنیاد مسکن ساخت واحد ها را به زودی استارت خواهد زد.

ایشان بار دیگر به طرح اقدام ملی اشاره کردند و اظهار داشتند: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، تا انتهای سال ۹۹، چیزی حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید خواهد شد که ساخت این واحد ها با مشارکت بنیاد مسکن، شرکت عمران شهر های جدید و شرکت بازآفرینی شهری محقق خواهد گشت.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز