حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، عنوان کرد: بررسی های نشان می دهد بودجه تعیین شده در سال ۹۸ برای بخش مسکن بیشتر بر ساخت مراکز عمومی تأکید دارد از این رو نمی توان انتظار داشت که قیمت واحد های مسکونی را با تغییرات چندانی همراه سازد و تهیه مسکن با قیمت پایین به واسطه این امر محقق نمی شود.

وی به تبصره بند ۸ از لایحه بودجه سال ۹۸ اشاره کرد و اظهار نمود: اعتباراتی که بر اساس این لایحه برای بخش مسکن در نظر گرفته شده است، چیزی حدود به ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می باشد که ضمن این که به واسطه تحویل زمین های مسکن مهر به مالکان اعتباری به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان حاصل خواهد شد بنابراین چنانچه این لایحه به تصویب برسد و اعتبار پیشنهاد شده با موافقت همراه گردد آنگاه، اجرای برنامه های بخش مسکن با شارژ دست کم ۱۰ هزار میلیارد تومانی همراه و همگام خواهد شد.

بر اساس گزارش های ارائه شده انتظار می رود این اعتبار در راستای تکمیل واحد های باقی مانده مسکن مهر، تولید ۳۰۰ هزار مسکن در بافت های ناکارآمد و فرسوده، تولید واحد های مسکونی در شهر های جدید و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای صندوق پس انداز مسکن یکم خانه اولی ها به کار گرفته شود. با این حال سؤالی که این جا مطرح می شود این است که آیا چنین برنامه هایی می توانند اثرگذار باشند و تأثیر مثبتی بر بازار مسکن و واحد های مسکونی بگذارند؟

حسام عقبایی به عنوان نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سؤال که آیا، اجرای این طرح بر قیمت نهایی مسکن اثرگذار خواهد بود و آیا با تصویب لایحه بودجه سال ۹۸ در بخش مسکن، شاهد تغییراتی در این حوزه خواهیم بود یا خیر این طور گفتند: بودجه عمرانی که برای سال ۹۸ برای بخش مسکن در نظر گرفته شده است بیشتر ساخت مراکز عمومی را در دستور کار قرار می دهد و به این امر می پردازد از این رو نمی توان انتظار داشت که به واسطه این امر شاهد افت قیمت مسکن به میزان قابل توجهی باشیم. به گفته عقبایی بر اساس برآورد های صورت گرفته، بودجه های لحاظ شده برای بازار مسکن در سال آینده، اثر شایانی بر قیمت مسکن نخواهد گذاشت و این بازار را با تحولات گسترده ای همراه نخواهد کرد. به گفته عقبایی، اعتبارات در نظر گرفته شده، تولید مسکن و کاهش قیمت در این بازار را با تغییرات فاحشی همراه نخواهند ساخت.

وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: در بودجه هایی که در نظر گرفته شده است، توجه ای به رشد سقف تسهیلات بانکی، ساخت مسکن در حجم های انبوه و تلاش برای افزایش قدرت سازندگان و تولید کنندگان مسکن نشده و این موارد از نظر دور مانده اند. از این رو نمی توان انتظار داشت اعتبار این بودجه به حوزه مسکن بتواند به تعادل عرضه و تقاضا، تولید مسکن و ارزان شدن قیمت واحد های مسکونی کمک شایانی نماید.

ایشان این طور صحبت هایشان را ادامه دادند: انتظار می رود وزارت راه و شهرسازی به دنبال راهکار های مناسب و ایده های درخور همچون ساخت واحد های استیجاری باشد، سقف تسهیلات بانکی را افزایش دهد، برای انبوه سازان و تولید کنندگان مسکن زمین ها و اراضی با قیمت های مناسب در نظر بگیرد ضمن این که از بودجه های مردمی هم برای افزایش تولید مسکن استفاده نماید تا به واسطه این امر بر میزان ساخت و ساز و تولید مسکن افزوده شود.

  • منبع خبر : تی نیوز