دادستان شهر جدید پردیس، ضمن اشاره به این که برخی از پیمانکاران پروژه مسکن مهر به دولت بدهکارند و متخلف محسوب می شوند از احضار آن ها به دادستانی برای رسیدگی به وضعیتشان خبر داد.

آقاجری با تأکید بر این که برخی از پیمانکاران کارشان را درست انجام نداده اند و به دولت بدهکار هستند اظهار داشت: این افراد کسانی هستند که پول مورد نیاز برای ساخت و ساز را دریافت نموده اند اما با توسل به بهانه های مختلف از این امر سرباز زده اند.

این مقام مسئول این طور صحبت هایش را ادامه داد: برای این افراد، دو روش را در پیش خواهیم گرفت: یا این که شرکت عمران شهر های جدید وارد عمل شده و چنین افرادی را اخراج نماید که به واسطه این امر دادستان نیز احضار چنین پیمانکاران متخلفی را در دستور کار قرار خواهد داد.

هدایت به عنوان مدیرعامل شرکت عمران شهر های جدید در خصوص پیمانکارانی که وظایف تعیین شده را در فاز ۸ انجام نداده اند و متخلف لقب می گیرند این طور گفت: به زودی سازندگان و تولید کنندگانی حاذق ادامه پروژه را به دست خواهند گرفت.

به گفته این مقام مسئول تعداد واحد هایی که در این فاز در دست اجرا قرار دارد به ۲۶ هزار واحد می رسد که از این رقم تاکنون ساخت ۳ هزار و ۵۰۰ واحد به نقطه پایان رسیده و به متقاضیان واگذار شده است.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز