عضو کمیسیون عمران مجلس، ضمن اشاره به این که وظایف بخش های خصوصی و دولتی در بازار مسکن مشخص و تفکیک سازی نشده اند اظهار داشت: بهترین کار این است که مدیریت اجرایی را به بخش های خصوصی واگذار نماییم و از همکاری آن ها برای ساخت و احداث مسکن حداکثر استفاده را به عمل آوریم.

وی ضمن اشاره به این که قیمت مسکن طی یکسال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده و به میزان بسیار زیادی رشد را شاهد بوده تصریح کرد: کشور در بازار های مختلف اعم از مسکن شاهد رشد قیمت بوده و نوسان و التهاب قیمت در این بازار طی ماه های اخیر کاملا مشهود بوده است. وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: مسکن در تهران با رشد ۹۰ درصدی قیمت همراه بوده و بررسی آمار ها نشان می دهد در بازه ای یکساله واحد های مسکونی پایتخت با جهش ۹۰ درصدی قیمت مواجه شده اند.

محمد دامادی بار دیگر تأکید کرد: در حوزه مسکن محدوده وظایف بخش های دولتی و خصوصی به درستی تدوین نشده و محدوده مسئولیت های این دو بخش آن طور که باید ترسیم و مشخص نگردیده است.

دامادی ادامه داد: مهم ترین مشکل بازار مسکن عدم تفکیک سازی وظایف بخش های دولتی و خصوصی می باشد که به مشکلات دامن زده و شرایط را بدتر نموده است. ایشان این طور صحبت هایشان را ادامه دادند: به عقیده بنده بهترین کار این است که سیاست گذاری ها را به دولت بسپاریم و امور اجرایی را به بخش های خصوصی واگذار نماییم.

بازار مسکن نیازمند مدیریت صحیح است

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این که در بازار مسکن ولنگاری مدیریتی به چشم می خورد اظهار داشت: قسمتی از مشکلاتی که بر بازار مسکن سایه افکنده و برجسته شده است ناشی از عدم وجود نظارت و مدیریت های صحیح و دقیق است.

وی بار دیگر تأکید کرد: ولنگاری مدیریتی یکی از مهم ترین مشکلاتی است که می توان بدان اشاره کرد و در حال حاضر نبود مدیریت های درست این بازار را بدین سان با مشکل همراه ساخته است.

ایشان با اشاره به این که وضعیت بازار مسکن عاملی تعیین کننده در رونق اقتصاد کشور است تصریح کردند: زمانی که رکود بر بازار مسکن حاکم می شود تنها این بازار نیست که دستخوش مشکل می شود و با مصائب گوناگون دست به گریبان می گردد بلکه دیگر بازار های اقتصادی هم شرایط بد را تجربه خواهند کرد و با بحران مواجه خواهند شد.

سوداگران در بازار مسکن جولان می دهند

عضو کمیسیون عمران مجلس، در ادامه پای دلالان و سوداگران را به میان کشیدند و تصریح نمودند: حضور این افراد شرایط را بدتر می کند و بر تلاطم و نابسامانی های این بازار می افزاید. وی این طور ادامه داد: دولت درمان موقت بازار مسکن را در پیش گرفته است درحالی که این کفاف نیست و برنامه های بلند مدت و طولانی مدت برای این بازار باید در پیش گرفته شود. دامادی اظهار داشت: به رغم این که بازار مسکن شرایط خوبی ندارد با این حال درمان ریشه ای مسئله در دستور کار قرار نمی گیرد. ایشان از ضرورت در نظر گرفتن بسته ای کامل برای بافت های فرسوده، مقابله با دلالان و سوداگران و همچنین واحد های مسکونی سخن گفتند و اجرای این بسته توسط تمام بخش ها را الزامی خواندند.

  • منبع خبر : افکار نیوز