در شورای هماهنگی مسکن، پیشنهادات مطرح شده در راستای تسریع تکمیل واحد های مسکونی مهر، مورد بررسی قرار گرفتند و به تأیید وزیر راه و شهرسازی رسیدند.

پیشنهاداتی که به تأیید محمد اسلامی رسیدند، موارد مطرح شده از سوی بانک مسکن برای سرعت بخشی به تکمیل واحد های مسکونی مهر می باشند.

نخستین پیشنهادی که از سوی بانک مسکن برای پیشبرد اهداف مسکن مهر و ساخت هرچه سریع تر این واحد ها مطرح گردید، همکاری مدیران کل تمام ادارات راه و شهرسازی استان ها، بانک مسکن استان مربوطه و فعالان و عوامل مسکن مهر در آن استان بود که با موافقت وزیر راه و شهرسازی همراه گردید.

بانک مسکن به عنوان دومین خواسته خود، تشکیل جلسات شورای مسکن را در استان ها خواستار گردید با این هدف که در این جلسه تمام مقامات دولتی از اهمیت این پروژه مطلع گردند و به ضرورت تکمیل هر چه زودتر واحد ها واقف شوند. وی ادامه داد: به واسطه تشکیل جلسات مسکن در استان ها بستر لازم برای همفکری و هم اندیشی در این خصوص فراهم می شود و زمینه پیشرفت سریع تر طرح تکمیل واحد های باقی مانده مسکن مهر محقق می گردد.

صدور سریع اسناد مالکیت از دیگر خواسته های بانک مسکن از وزیر راه و شهرسازی بود که در شورای هماهنگی مسکن مطرح گردید. بانک مسکن به عنوان چهارمین پیشنهاد خود و به عنوان راهکاری که می تواند طرح مسکن مهر را از مشکلاتی که با آن دست به گریبان است رهایی بخشد، به حذف شرایط برای متقاضیان واحد مهری اشاره کرد که در حال حاضر فاقد متقاضی هستند و خریداری برای آن ها وجود ندارد با این هدف که پرونده تسهیلاتی این واحد ها هر چه سریع تر تعیین تکلیف شود و وضعیت آن ها مشخص گردد.

محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای هماهنگی مسکن خاطرنشان کرد: تکمیل واحد های مسکونی مهر نیازمند تلاش های مضاعف و همت عالی است و بیش از آن که خواهان اعتبار و بودجه برای پیشبرد این اهداف باشیم نیاز است تلاشمان را چند برابر کنیم و اراده ای مصمم در پیش بگیریم. وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: از این رو تشکیل جلسات مختلف با حضور دستگاه ها و نهاد های دولتی و مهم تر از آن مدیران محلی استان ها برای رسیدگی به این پروژه از الزامات است و نیاز است با تشکیل جلسات پیوسته و منظم، چاره اندیشی برای پیشبرد سریع تر این هدف در پیش گرفته شود و بر تلاش ها در این راستا افزوده گردد.

وی پس از این که پیشنهادات بانک مسکن را با دقت مورد بررسی و تحلیل قرار داد اظهار داشت: مهم ترین اقدامی که می تواند ما را در این مسیر یاری نماید بیش از تخصیص بودجه و منابع مالی مورد نیاز، همت و تلاش های همه جانبه است که انتظار می رود دستگاه ها و نهاد های دولتی با تشکیل مداوم و منظم جلسات، روند پیشرفت مسکن مهر را مدنظر قرار دهند و بر تلاش هایشان برای پیشرفت این پروژه بیفزایند.

محمدحسن علمداری به عنوان مدیر امور اعتباری بانک مسکن، از حضور کمیته های مطالعاتی و آسیب شناسی در طرح مسکن مهر سخن به میان آورد و تصریح نمود: این کمیته های مطالعاتی با همکاری بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده اند، که به صورت هفتگی جلساتی را برای بررسی روند پیشرفت پروژه مسکن مهر برگزار می نمایند. وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: بانک مسکن انتظار دارد برای تحقق تکمیل واحد های مسکونی مهر در شهر ها، برخی اقدامات را در دستور کار قرار دهد و در مرکز توجه بگذارد.

ایشان در ادامه خطاب به اعضای حاضر شورای هماهنگی مسکن اظهار داشتند: صدور به موقع و سریع هنگام، اسناد مالکیت به خانواده ها سبب می شود حس مالکیت و تعلق آن ها به واحد های خریداری شده فزونی یابد که به واسطه این امر ترغیب می شوند اقساط را به صورت ماهانه و سر موقع پرداخت نمایند.

وزیر راه و شهرسازی با پیشنهادات مطرح شده از سوی بانک مسکن که در راستای تسریع بخشی فعالیت ساخت واحد های مسکن مهر عنوان شده بود، موافقت نمود.

محمد اسلامی از قائم مقام وزیر در طرح مسکن مهر و معاون مسکن و ساختمان این وزارت درخواست نمود در راستای اجرای موارد عنوان شده هماهنگی های لازم را در دستور کار قرار دهند و اقدامات لازم را به عمل آورند.

  • منبع خبر : خبرگزاری دانشجو