دعاوی ملکی حجم گسترده‌ای از شکایات ثبت شده در دادگاه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در این بین می‌توان گفت دعوای ملکی مربوط به موجر و مستاجر نیز سهم بسیار زیادی دارند.

پسالانه هزاران قرارداد اجاره بین افراد مختلف تنظیم می‌شود. در این حجم بالا از قراردادها، همواره مشکلات زیادی به وجود می‌آیند که به دعاوی ملکی مربوط به اجاره مشهور شده‌اند.

دعاوی ملکی مربوط به اجاره یا دعاوی موجر و مستاجر ممکن است دلایل بسیار متنوعی داشته باشند. تعداد زیادی از این دلایل مربوط به ناآگاهی یکی از طرفین از قوانین و مقررات مربوط به اجاره است.

اگر شما هم قصد اجاره دادن یا اجاره کردن ملکی را دارید بهتر است قبل از انجام این معاملات با دعاوی ملکی مربوط به موجر و مستاجر آشنا شوید. با ما همراه باشید.

دعاوی ملکی مربوط به موجر و مستاجر 2

دعاوی ملکی اجاره مربوط به ودیعه

یکی از مواردی که در دعاوی موجر مستاجر و به طورکلی دعاوی ملکی مطرح می‌شود، دعوای مطالبه مبلغ ودیعه است. همانطور که می‌دانید ودیعه یا رهن مبلغی است که مستاجر در زمان تنظیم قرارداد اجاره به موجر منتقل می‌کند.

ودیعه در واقع تضمینی است که از سوی اجاره کننده به اجاره دهنده داده می‌شود. در قرار داد مبلغ ودیعه، نحوه پرداخت و بازگشت آن مشخص می‌شود. اگر شرایطی که در قرار داد گفته شده است به طور کامل از سوی طرفین رعایت شود، پس از پایان قرار داد مبلغ ودیعه به مستاجر بازگشت داده خواهد شد.

اما در مواردی ممکن است موجر مبلغی را به عنوان خسارت وارده به خانه از ودیعه مستاجر کم کند یا از بازپرداخت ودیعه به دلایل مختلف خودداری کند.

در این صورت مستاجر می‌تواند از دعوای مطالبه مبلغ ودیعه استفاده کند. در قانون مرجع رسیدگی به شکایت هایی با مبلغ ودیعه کمتر از ۵ میلیون شورای حل اختلاف و با مبلغ بیشتر از ۵ میلیون دادگاه است.

دریافت خسارت تاخیر در بازپرداخت ودیعه

یکی دیگر از شکایات و دعاوی ملکی مربوط به ودیعه، دعوای دریافت خسارت تاخیر در بازپرداخت ودیعه است. این مورد مربوط به زمانی است که زمان قرار داد اجاره به پایان رسیده است ولی موجر از بازپرداخت ودیعه در زمان مقرر خودداری می‌کند.

اگر مدت زمان تاخیر در بازپرداخت ودیعه طولانی شود، مستاجر این حق را دارد که برای دریافت خسارت تاخیر در بازپرداخت ودیعه از موجر شکایت کند.

روند دریافت خسارت نیازمند تایید استحقاق طلبکار یا مستاجر است. به همین دلیل مستاجر در هنگام شکایت باید مدارک کافی در این زمینه را تقدیم دادگاه کند.

یک وکیل ملکی خوب می تواند با بررسی شرایط و مدارک به افراد برای دریافت حقوق خود کمک کند. توجه کنید که اگر مالک یا موجر توانایی مالی پرداخت ودیعه را نداشته باشد خسارت به مستاجر تعلق نخواهد گرفت.

دعاوی موجر و مستاجر پس از پایان مدت اجاره

هر قرارداد اجاره دارای مدت زمان معلومی است که طی آن مستاجر در قبال پرداخت مبلغی به موجر در طول مدت اجاره، اجازه سکونت و بهره‌برداری از ملک را دارد.

هنگامیکه مدت زمان تعیین شده به پایان برسد، مستاجر باید محل اجاره شده را تخلیه کند. اگر این اتفاق رخ ندهد موجر می‌تواند از مستاجر خود شکایت کند. در این حالت موجر می‌تواند با دریافت حکم تخلیه مستاجر خود را مجبور به ترک ملک کند.

در مواردی نیز ممکن است که مستاجر پس از پایان قرار داد با توافق شفاهی به حضور خود در مسکن موجر ادامه دهد. در این موارد باید به میزان حضور اضافی مبلغ اجاره‌ای که در قرار داد قبلی مشخص شده بود پرداخت کند.

تا زمانیکه موجر از طریق مراجع قانونی اقدام به دریافت حکم تخلیه نکند، مستاجر به عنوان غاصب شناخته نمی‌شود. غاصب کسی است که به صورت عمد یا غیر عمد ملکی را غصب کرده باشد.

در این صورت همانطور که گفته شد مستاجر فقط باید اجاره خود را بپردازد. اما زمانیکه در دعاوی ملکی موجر یا اجاره دهنده درخواست تخلیه دهد و باز هم مستاجر به حضور خود ادامه دهد، مستاجر غاصب شناخته خواهد شد و قوانین دیگری برای او اجرا خواهد شد. در این مدت زمان اضافی هر مشکلی در ملک غصب شده روی دهد هزینه تعمیر و خسارت آن بر عهده مستاجر خواهد بود.

دعاوی ملکی مربوط به موجر و مستاجر 1

دعاوی مربوط به ایجاد مزاحمت

بر طبق دعاوی ملکی در مواردی ممکن است موجر برای مستاجر خود ایجاد مزاحمت کند. برای مثال در مدت زمان اجاره موجر اجازه ورود بدون اجازه به ملک اجاره داده شده را ندارد. یا موجر حتی به علت تاخیر پرداخت اجاره توسط مستاجر اجازه ندارد از ورود مستاجر به ملک جلوگیری کند. اینگونه دعاوی ملکی طیف گسترده‌ای دارند و به نام‌های مختلفی مانند دعوای ممانعت، تصرف عدوانی و … شناخته می‌شوند.

در اینگونه موارد برای رفع مزاحمت می توانید با ارائه یک اظهارنامه از موجر یا فردی که ایجاد مزاحمت کرده است شکایت کنید.