رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این که مقدار بودجه تخصیص داده شده به حوزه مسکن در سال ۹۸ بسیار ناچیز است اذعان نمود: با این مقدار بودجه حتی ساخت هزار واحد مسکونی را هم نمی توان به نقطه پایان رساند.

محمدرضا رضایی کوچی ضمن اشاره به مقدار بودجه در نظر گرفته شده برای ساخت واحد های مسکونی در لایحه بودجه سال ۹۸ اظهار داشت: بودجه اختصاص داده شده برای اهداف چیده شده هرگز کافی نیست و با این مقدار بودجه به سختی می توان ساخت هزار مسکن را محقق و عملی ساخت. ایشان با بیان این که وزیر راه و شهرسازی وعده داده که سالانه شمار زیادی واحد مسکونی تولید می کند حال آن که بررسی بودجه در نظر گرفته شده برای این امر، خلافش را ثابت می کند و نشان می دهد با این مقدار بودجه، ساخت این تعداد مسکن واقعا کار دشواری است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این که وزیر راه و شهرسازی وعده داده ظرف دو سال آینده ۴۰۰ هزار مسکن در اختیار متقاضیان قرار می دهد اظهار داشت: منابع مالی مورد نیاز برای ساخت این واحد ها می بایست در دست باشد که این بودجه در لایحه بودجه سال ۹۸ تعریف نشده است.

وی در ادامه با اشاره به این که منابع تعریف شده در لایحه بودجه ۹۸ برای ساخت مسکن اندک است تصریح نمود: ساخت هزار مسکن هم با این مقدار بودجه کار دشواری است.

وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: تا زمانی که دولت عزمش را برای بهبود بازار مسکن جزم نکند مشکلات حل نخواهند شد و شاهد بهبود و پیشرفتی در این حوزه نخواهیم بود.

ایشان وضعیت مسکن تا انتهای سال جاری را برآورد نمودند و این طور گفتند: شاهد رکود در بخش مسکن تا روز های انتهایی سال جاری خواهیم بود.

ایشان وضعیت مسکن در سال ۹۸ را هم پیش بینی کردند و اذعان نمودند: آن چه وضعیت مسکن در سال آینده را مشخص می کند تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های دولت است، اگر دولت راهکار های مناسبی در پیش بگیرد این بازار هم تغییرات مثبتی را شاهد خواهد بود و اگر چنین نباشد بدیهی است وضعیت مسکن رضایت بخش نخواهد بود. وی با اشاره به این که بخش های خصوصی می توانند در راستای بهبود بازار مسکن کمک کننده باشند افزود: اگر دولت راهکار هایی برای مشارکت و همکاری با بخش های خصوصی را در دستور کار قرار دهد آنگاه شاهد افت قیمت مسکن و بهبود شرایط فعلی خواهیم بود. به گفته رضایی کوچی چنانچه تمرکزمان بر بودجه تعیین شده در لایحه بودجه سال ۹۸ باشد ممکن است رشد قیمت ها را بیش از آن چه در شرایط فعلی وجود دارد شاهد باشیم.

  • منبع خبر : شهرخبر