معاون بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی استان اردبیل، ضمن اشاره به این که تکمیل واحد های مسکونی مهر در اردبیل در دست اجرا قرار دارد اظهار داشت: ۷۵ درصد از پروژه مسکن مهر این استان در دولت تدبیر و امید صورت گرفته و عملی گشته است.

شهرام باباخانی این طور صحبت هایش را ادامه داد: تعداد واحد هایی که قرار بود در این استان تحت عنوان واحد های مسکونی مهر به بهره برداری برسد از ابتدا ۴۱ هزار و ۳۷۸ واحد بود که از این رقم چیزی حدود به ۳۹ هزار و ۲۴۹ واحد در اختیار متقاضیان قرار گرفته و تعداد واحد هایی که آماده تحویل می باشد به هزار و ۳۱ واحد می رسد.

ایشان در ادامه تعداد واحد های باقی مانده مسکن مهر را برشمردند و آن را معادل ۸۱۲ واحد اعلام کردند. باباخانی افزود: این واحد ها بر اساس پیش بینی های انجام شده در نخستین ماه های سال آتی به مرحله تکمیل و بهره برداری خواهند رسید.

وی با بیان این که واحد ها را به صورت کامل و با تمام امکانات در اختیار متقاضیان و خریداران قرار خواهیم داد اظهار داشت: تمام خدمات عمومی اعم از گازرسانی، آبرسانی، آسفالت و… در این واحد ها رعایت شده است.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی استان اردبیل ادامه داد: در سایت های مسکن مهر به ساخت مسجد و مدرسه پرداخته ایم که تعداد هر کدام از آن ها به ۸ باب می رسد. وی افزود: ساخت مدارس با مشارکت ها و همکاری های همه جانبه نوسازی مدارس و مشارکت خیرین عملی گشته و این اقدامات ادامه خواهند داشت تا در سال آینده مدارسی در خلخال، مشگین شهر، نمین و اردبیل به بهره برداری رسیده و افتتاح گردند.

وی میزان اعتبار اختصاص داده شده به ساخت مدارس در سایت های مسکن مهر در سال جاری را معادل ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: تعداد مدارسی که تا مهرماه سال اینده به بهره برداری خواهند رسید به ۵ مدرسه می رسد.

ایشان درخصوص طرح های بازآفرینی در استان اردبیل این طور گفتند: تا سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۴۰ محله مورد بهسازی و بازآفرینی قرار خواهد گرفت ضمن این که طرح جامع استانی با این هدف نهایی شده است.