سرپرست شهر هشتگرد، ضمن اشاره به این که تعدادی از متقاضیان مسکن مهر پردیس در شهر جدید هشتگرد جانمایی شدند اظهار داشت: ۱۰۰ نفر از افرادی که متقاضی واحد های مسکونی پردیس بودند و حتی آورده های خود را هم پرداخت نموده بودند به دلیل عدم ساخت واحد مسکونی مهر در این شهر، در شهر جدید هشتگرد جانمایی شدند. وی ادامه داد: پرونده تکمیل واحد های مسکونی هشتگرد تا پایان پاییز سال آینده بسته خواهد شد و به پایان خواهد رسید.

مهدی رضیی از میزان پیشرفت پروژه مسکن مهر در هشتگرد سخن به میان آورد و آن را بالغ بر ۸۰ درصد اعلام کرد. این واحد ها را در اختیار ۱۰۰ متقاضی جدید برای واحد های مسکونی مهر هشتگرد قرار خواهند داد. وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: واحد هایی که باید به این متقاضیان واگذار شوند در دست بررسی قرار دارند و شرایط لازم برای واگذاری ۱۰۰۰ مسکن مهر فراهم و تأمین گشته است.

ایشان از بهره برداری مترو سخن به میان آوردند و اظهار داشتند: زمانی که مترو هشتگرد افتتاح شود و مورد بهره وری قرار گیرد قطعا ارزش افزوده ای به حساب خواهد آمد برای اهالی این شهر جدید. این مقام مسئول این طور صحبت هایش را ادامه داد: حتی آن ها که راغب به تکمیل واحد های مسکونی مهر خود در شهر هشتگرد نبودند از زمانی که بحث تکمیل مترو در هشتگرد به میان آمده مایل به تکمیل و دریافت واحد هایشان شده اند که این امر سبب می شود تکمیل مسکن مهر هشتگرد به صورت جدی تر دنبال گردد و در دستور کار قرار بگیرد.

ایشان درباره تعداد واحد هایی که ساخته شده است اما نمی توان آن ها را به دلیل مشکلاتی که وجود دارد در اختیار متقاضیان قرار داد این گونه گفت: حدود به ۹ هزار مسکن مهر، ساختشان تمام شده اما به دلیل این که با مشکلات زیربنایی گلاویز هستند امکان تحویل و واگذاری آن ها به متقاضیان و خریداران وجود ندارد.

وی تعداد واحد مسکونی مهر ابلاغ شده برای شهر جدید هشتگرد را معادل ۴۹ هزار واحد اعلام کرد و تصریح نمود: از این تعداد، شمار واحد هایی که در مهر به دست متقاضیان رسید به ۲۶ هزار واحد می رسد ضمن این که ۹ هزار واحد کماکان در اختیار متقاضیان قرار نگرفته است.

وی تعداد متقاضیان مؤثر در شهر جدید هشتگرد را معادل ۳۵ هزار نفر خواند و اظهار داشت: پرونده تکمیل واحد های مسکونی مهر تا انتهای پاییز سال ۹۸ بسته خواهد شد و می توان ادعا کرد تا بهمن سال جاری حدود ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی مهر در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

  • منبع خبر : شهرخبر