صدیف بدری به عنوان سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ضمن اشاره به این که قسمتی از بودجه بخش مسکن در سال ۹۸، توسط کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گرفته است اظهار داشت: یکی از تبصره ها موضوع بهره برداری بهینه از ایستگاه راه آهن را دنبال می نمود که به برسی آن پرداختیم. وی ضمن اشاره به این که چنین تبصره ای در لایحه بودجه سال ۹۷ نیز گنجانده شده بود اظهار داشت: در لایحه بودجه سال ۹۸ نیز چنین مسئله را دنبال خواهیم کرد.

نماینده مردم شریف اردبیل در شورای مجلس اسلامی، از دیگر مسائلی که در جلسه کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار گرفته را ارائه قیر رایگان به برخی دستگاه ها عنوان کرد و تصریح نمود: در سال ۹۸ میزان قیر رایگانی که به این دستگاه ها اختصاص خواهیم داد معادل ۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

این مقام مسئول این طور صحبت هایش را ادامه داد: به زعم این که در ۱۹ امین تبصره از لایحه بودجه سال بودجه عنوان شده بود پروژه های عمرانی که میزان پیشرفت آن ها به کمتر از ۵۰ درصد می رسد بایستی متوقف شود با این حال، قسمت قابل توجهی از این پروژه ها در مناطق و قسمت های محروم قرار دارند از این رو کمیسیون عمران مجلس به حذف آن پرداخت.

بدری به عنوان یکی دیگر از مسائل مهم، افزایش سرمایه بانک ها را به میان آورد و تصریح کرد: مقدار بودجه ای که دولت به این بخش اختصاص داده است ۵ هزار میلیارد تومان می باشد که اصلاح و تغییر آن را در دستور کار قرار دادیم. وی افزود: از محل خط اعتباری مسکن مهر بایستی بیش از ۷ الی ۸ هزار میلیارد تومان به بانک مسکن تعلق بگیرد تا بدین واسطه اختصاص تسهیلات مناسب به ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در سال عملی گردد.

ایشان در پایان از اسناد اوراق مشارکت سخن به میان آوردند و اظهار داشتند: رقم پیشنهاد شده برای اسناد اوراق مشارکت برای شهرداری ها به ۵ هزار میلیارد تومان می رسد. وی افزود: به دنبال زیاد کردن این رقم با هدف توسعه قطار شهری هستیم.

  • منبع خبر : افکار نیوز