محمدرضا تابش به عنوان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ضمن اشاره به این که مقدار بودجه اختصاصی به حوزه مسکن در لایحه بودجه سال ۹۸ مجددا در این کمیسیون زیر ذره بین رفته و مورد ارزیابی قرار گرفته است اظهار داشت: طی جلسه ای که برای پیگیری این مسئله برگزار گردید قرار شد مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده آب، که به واسطه بدهی طرح های عمرانی افتتاح می شود، تهاتر گردد.

ایشان از دیگر تصمیم های اتخاذ شده سخن به میان آوردند و اظهار داشتند: شرکت های ای درو و ایمیدرو می توانند حداکثر ۴۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال زایی در مناطق محروم هزینه نمایند که این میزان اعتبار از محل تهاتر مطالبات با دولت فراهم می گردد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، صحبت هایش را این طور ادامه داد: از دیگر تصمیمات می توان انتقال ۵ هزار میلیارد تومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی را به دولت نام برد که از محل خطوط اعتباری واگذاری به مسکن مهر تأمین می گردد.

نماینده مردم اردکان در مجلس عنوان کرد: مصوبه مذکور مشروط بر آن گردید که به واسطه تجهیز منابع بانک مسکن، بخش مسکن و بافت های فرسوده با چالاکی و تحرک همراه گردند. این تجهیز منابع از محل ۵ هزار میلیارد تومان عنوان شده که با مبلغی مشابه از منابع داخلی بانک مسکن ادغام می گردد و جمعا ده هزار میلیارد تومان خواهد شد.

  • منبع خبر : مشرق نیوز