وطن خواهی به عنوان مدیرعامل شهر جدید پرند از تکمیل واحد های مسکونی شهر پرند در سال آینده خبر داد و اظهار داشت: فرآیند تکمیل این واحد های مسکونی تا پایان تابستان سال ۹۸، به پایان خواهد رسید.

این مقام مسئول با اشاره به این که از ساخت شهر جدید پرند چیزی حدود به ۱۷ سال می گذرد اذعان نمود: تعداد افراد ساکن در این شهر به ۱۳۵ هزار نفر می رسد.

ایشان با بیان این که تعداد واحد های احداث شده به ۹۶ هزار واحد می رسد اذعان نمود: از این تعداد حدود ۲۲ تا ۲۶ درصد در اختیار متقاضیان و خریداران قرار گرفته اند.

مدیرعامل شهر جدید پرند صحبت هایش را این طور ادامه داد: جمعیتی که برای افق ۱۴۰۰ برآورد شده است به ۴۸۳ هزار نفر می رسد، که تا سال ۹۸، ظرفیت جمعیت پذیری در پرند نیز به هیمن نقطه خواهد رسید. ایشان از میزان رشد جمعیت در سال جاری در پرند هم سخن به میان آوردند و آن را معادل ۲۲ درصد اعلام کردند.

وطن خواهی اظهار داشت: پایان واحد های مسکونی مهر بر اساس پیش بینی های انجام شده، اواخر تابستان سال ۹۸ خواهد بود. وی از رسیدگی ها و پیگیری های مداوم به بخش های زیربنایی و روبنایی مسکن مهر سخن به میان آوردند و اذعان نمودند: با ادامه این روند، در سال آینده شاهد اتمام تکمیل واحد های مسکونی مهر در شهر جدید پرند خواهیم بود.

ایشان صحبت هایشان را این طور ادامه دادند: تا انتهای سال جاری، حدود ۱۳ هزار مسکن مهر در اختیار متقاضیان قرار داده خواهد شد و تمهیداتی را در نظر خواهیم گرفت که به واسطه آن محدودیت ها و مشکلاتی که بر سر راه این پروژه قرار دارند از میان برداشته شوند. وی از سیاست هایی که شرکت شهر جدید پرند در پیش گرفته صحبت کرد و ادعا نمود: به واسطه این سیاست ها و راهکار ها می توان ادعا کرد مشکلات مربوط به زیرساخت این واحد های مسکونی به زودی از میان برداشته خواهند شد.

وطن خواهی با تأکید بر این که تعداد واحد های تحویلی به متقاضیان در انتهای سال جاری به ۱۳ هزار واحد می رسد خاطرنشان کرد: تا پایان نیمه نخست سال ۹۸، همه این واحد ها تکمیل شده و در اختیار متقاضیان قرار خواهند گرفت.

  • منبع خبر : افکار نیوز