احمد اصغری مهرآبادی به عنوان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر، با اشاره به این که تعداد واحد های مسکونی مهر بدون متقاضی به ۵۷ هزار واحد می رسد اظهار داشت: پیشرفت فیزیکی برخی از آن ها حتی از ۳۰ درصد هم کمتر گزارش شده است. وی با اشاره به این که برخی از واحد ها کماکان راکد مانده اند تصریح کرد: تمام تلاشمان را به کار خواهیم گرفت تا فرآیند ساخت واحد های بلامعارض را تا انتهای سال آینده به پایان ببریم.

احمد اصغری مهرآبادی، در خصوص جزئیات پروژه مسکن مهر عنوان کرد: ساخت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن مهر از سال ۸۶ استارت خورد که تعداد واحد هایی که تاکنون به اتمام رسیده اند ۱ میلیون و ۹۸۶ هزار واحد مسکونی می باشد. به گفته اصغری مهرآبادی تعداد واحد های تحویل داده شده نیز تاکنون ۱ میلیون و ۷۴۰ هزار واحد بوده است. اصغری مهرآبادی این طور صحبت هایش را ادامه داد: ۱ میلیون و ۱۰ هزار واحد در دولت تدبیر و امید به بهره برداری رسیده اند.

ایشان در خصوص واحد های باقی مانده نیز توضیحاتی ارائه نمودند و این طور گفتند: این واحد ها در دو دسته کلی قرار می گیرند، برخی از آن ها فرآیند ساختشان به پایان رسیده اما کماکان به دلیل مشکلاتی چون انشعابات در اختیار متقاضیان قرار نگرفته اند، که چیزی حدود ۲۴۵ واحد در این گروه گنجانده می شوند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی این طور ادامه داد: در گروه دوم چیزی حدود ۲۱۵ واحد قرار دارد که رشد فیزیکی آن ها ۶۱ درصد گزارش شده و کماکان در دست ساخت و احداث قرار دارند. وی افزود: این واحد ها عموما با برخی مشکلات دست به گریبانند و تعدادی از آن ها دارای مشکلات حقوقی و قضایی می باشند. به گفته اصغری مهرآبادی از ۱۱۲ هزار واحد تعاونی که ساخت آن ها تمام نشده حدود ۶۱ هزار واحد دارای مشکلات حقوقی می باشند که به همین دلیل روند ساختشان مختل شده است.

این مقام مسئول در ادامه با بیان این که تعدادی از واحد ها نیز فاقد متقاضی می باشند اذعان نمود: تفاهم هایی با کمیته امداد صورت گرفته تا بخشی از این واحد ها در اختیار مددجویان نیازمند به مسکن قرار بگیرد. به گفته اصغری مهرآبادی برخی از این واحد ها نیز به بهزیستی واگذار شده اند ضمن این که مسائل مربوط به مسکن مهر در حال اتمام و پایان است.

وی بار دیگر تأکید کرد: ۵۷ هزار از واحد های مسکونی مهر متقاضی ندارند، که برخی از آن ها پیشرفت فیزیکی شان حتی به ۳۰ درصد هم نمی رسد. اصغری مهرآبادی خاطرنشان کرد: تمام تلاشمان را به کار خواهیم گرفت تا تکمیل تمام واحد های بدون معارض را تا انتهای سال آینده به پایان ببریم و پرونده مسکن مهر را ببندیم. به گفته اصغری مهرآبادی، سیاست وزارت راه و شهرسازی در بخش تحویل به این صورت است که از تمام منابعی که در اختیار وزارت راه قرار دارد برای تکمیل واحد های باقی مانده مسکن مهر استفاده نماید.

ایشان درباره این که تسهیلات پرداختی به واحد های بدون متقاضی به چه صورت بوده اظهار داشتند: مبلغ پرداخت شده برای این واحد ها ۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

  • منبع خبر : اقتصاد نیوز