مدتی است حق مسکن ۴۰ هزار تومانی کارگران نقل محافل شده و صحبت های زیادی در این خصوص به گوش می رسد. پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی کار در دست بررسی قرار دارد و نمایندگان شرکای اجتماعی در نشست مربوط به تصمیم گیری در خصوص افزایش حق مسکن کارگران سه سناریو را مطرح نموده اند.

در نشستی که در هفته گذشته در شورای عالی کار به منظور بررسی طرح افزایش حق مسکن کارگران برگزار گردید، شرکای اجتماعی که شامل کارگران، کارفرمایان و نمایندگان وزارت کار است پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه دادند و به اظهار نظراتشان پرداختند.

در آبان ماه سال ۹۵، حق مسکن کارگران رشد را تجربه کرد و از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسید این آخرین باری بود که تغییراتی در خصوص حق مسکن کارگران صورت گرفت. برای بار دیگر پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی مسکن مطرح شده است. لازم به توضیح است که این طرح همزمان با درخواست نمایندگان کارگری برای تجدید نظر درباره مزد کارگران مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته است.

در آخرین نشستی که در شورای عالی کار با هدف بررسی این طرح برگزار گردید سناریو های متفاوتی از جانب شرکای اجتماعی مطرح شد، اما توافق نهایی حاصل نشد و به یک نتیجه واحد و مشترک نرسیدند. در این جلسه پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی حق مسکن از جانب وزارت کار مطرح گردید که بر اساس این پیشنهاد، حق مسکن از ۴۰ هزار تومان بایستی به ۶۴ هزار تومان می رسد، این درحالی است که نمایندگان کارگری رشد حق مسکن به ۲۵۰ هزار تومان را مطالبه کردند.

نمایندگان کارفرمایی از دیگر افرادی بودند که در این زمینه به اظهار نظر پرداختند. به عقیده نمایندگان کارفرمایی، میزان حق مسکن باید به اندازه رشد تورم، رشد را تجربه کند که این رقم به آن چه وزارت کار عنوان کرده نزدیک تر است.

بر اساس اختلاف نظر هایی که میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار وجود داشت، توافقی در این باره صورت نگرفت و بررسی های بعدی به جلسه دوشنبه یکم بهمن ماه موکول شد.

پس از این که میزان افزایش حق مسکن در شورای عالی کار به تصویب رسید، این طرح باید به مُهر تأیید اعضای وزیران برسد. آخرین باری که حق مسکن کارگران به تصویب شورای عالی کار رسیده است در سال ۹۳ بوده که بعد از دو سال تأخیر در اواخر سال ۹۵ به تأیید هیأت وزیران رسید و در نهایت اجرایی شد.

  • منبع خبر : اقتصاد نیوز