مدیر اجرایی مسکن مهر پردیس، ضمن اشاره به این که فعالیت هایی برای بهبود خدمت رسانی به متقاضیان مسکن مهر صورت گرفته اظهار داشت: از جمله این خدمات می توان به تجهیز و بهسازی مساحتی معادل ۶۰۰ متر مربع از فضای کارگزاری اشاره نمود.

علی اصغر جاودان فر، پس از بازدید از قسمت های مختلف کارگزاری که به دستور مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس مورد بازسازی قرار گرفته، در این خصوص توضیحاتی ارائه نمود و اظهار داشت: پاسخ به متقاضیان مسکن مهر پردیس باید بهتر شود و شفاف تر از قبل صورت بگیرد. این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به این که شمار زیادی از متقاضیان به کارگزاری ها برای بررسی وضعیت واحد هایشان مراجعه می کنند، بهترین راهکار استفاده از یک سیستم یکپارچه پاسخگویی است که بتواند به متقاضیان برای رفع نیاز هایشان کمک نماید.

ایشان ضمن اشاره به این که مدیرعامل پردیس از راه اندازی یک سامانه الکترونیک برای پاسخگویی به متقاضیان استقبال نموده است، خاطرنشان کرد: چنانچه اطلاع رسانی های دقیق در دستور کار قرار بگیرد، آنگاه شایعات در خصوص سازمان هایی چون سازمان عمران به حداقل خواهد رسید. ایشان با بیان این که در پردیس ۸۲ هزار واحد مسکونی ساخته و احداث شده است تصریح کرد: باتوجه به زیاد بودن مراجعات، راه اندازی یک سامانه جامع می تواند در این راستا کمک کننده بوده و اطلاعات را به صورت جامع و شفاف در اختیار متقاضیان قرار دهد. ایشان از راه اندازی سیستم در آینده ای نزدیک خبر دادند و تصریح نمودند: این سیستم ارتباط با متقاضیان را به میزان فاحشی تحت تأثیر قرار خواهد داد.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز