ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن، ضمن اشاره به این که منابع صندوق پس انداز مسکن یکم به پایان رسیده اظهار داشت: پرداخت تسهیلات از محل وصول اقساط مسکن مهر صورت خواهد گرفت. وی ادامه داد: با توجه به اتمام منابع مالی صندوق پس انداز یکم، به وصولی اقساط مسکن مهر متوسل شده ایم.

رحیمی انارکی، ضمن حضور در نشست خبری نمایشگاه مسکن، در خصوص وضعیت صندوق پس انداز یکم عنوان کرد: بر اساس آمار های منتشر شده، تعداد سپرده های افتتاحی در صندوق پس انداز یکم تا تاریخ ۲۰ دی ماه سال جاری، ۵۵۴ فقره بوده است.

ایشان با اشاره به این که از این رقم، ۳۷۰ هزار مورد سپرده زنده گزارش شده که دارای متقاضی تسهیلات است اظهار داشت:  در حال حاضر مانده سپرده این صندوق به ۶۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال می رسد.

این مقام مسئول در ادامه اشاره ای داشت به تعداد واحد هایی که از این وام ها متمتع گشتند. وی پس از این که تعداد آن ها را ۹۰ هزار واحد اعلام کرد اذعان نمود: میزان تسهیلات پرداختی برای این تعداد واحد مسکونی ۶۸ هزار میلیارد ریال عنوان شده است.

مدیرعامل بانک مسکن اظهار داشت: زوجین از ۳۲ هزار واحد مسکونی استفاده کرده اند که رقم چشمگیری به نظر می رسد.

رحیمی انارکی صحبت هایش را این طور ادامه داد: منابع صندوق پس انداز یکم رو به اتمام است از این رو برای پرداخت تسهیلات از وصولی اقساط مسکن مهر استفاده خواهیم کرد. به گفته انارکی تا سال ۱۴۰۵ شاهد تداوم این روند خواهیم بود. رحیمی انارکی ادامه داد: تا زمانی که دارایی این صندوق به اندازه کافی بزرگ شود، پرداخت تسهیلات را از وصولی اقساط مسکن مهر دنبال خواهیم کرد.

ایشان بار دیگر تأکید کردند: در حال حاضر برای پرداخت تسهیلات مسکن به وصولی اقساط مسکن مهر متکی هستیم که نرخ سود در نظر گرفته شده برای آن ها در مناطق فرسوده و دیگر مناطق به ترتیب ۶ و ۸ درصد می باشد.

مدیرعامل بانک مسکن، درباره عملکرد بانک مسکن در ۴ سال ابتدایی فعالیتش این طور گفت: این بانک قبل از انقلاب و در نخستین دوره عملکردش، از طریق تأمین مالی بانک رهنی، زمینه تهیه مسکن برای یک میلیون نفر خانوار را تهیه نمود. وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: تعداد شعب بانک مسکن در ۴ سال دوم به بیش از ۱۲۰۰ شعبه رسید ضمن این که در ۴ سال دوم بالغ بر ۸ میلیون خانوار صاحب مسکن شدند.

رحیمی انارکی در ادامه از طراحی محصولات متنوع برای دهک های ۳ تا ۷ جامعه خبر داد و تصریح نمود: برای تسهیلات پرداختی به ۳۶۳ هزار واحد، اعتباری معادل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده است که این رقم از رشدی ۴۱ درصدی از نظر تعداد و جهش ۲۱ درصدی به حیث مبلغ حکایت دارد.

وی واحد های تأمین شده در سال جاری در قالب های مختلف توسط بانک مسکن را معادل ۴۸۰ هزار واحد اعلام کرد و تصریح نمود: از نخستین روز های سال جاری تاکنون بانک مسکن موفق به پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات شده است. این مقام مسئول در ادامه تعداد واحد های فعال و غیر فعال مسکن مهر را به ترتیب ۲۰۳ هزار واحد و ۲۴۰ هزار واحد اعلام کرد و اظهار داشت: ۴۱۳۰۰ واحد مسکونی در وضعیت غیرفعال به سر می برند که علت این امر عدم اجرای انشعابات گزارش شده است ضمن این که ۲۶ هزار و ۸۰۰ واحد به علت عدم مراجعه متقاضی غیرفعال هستند، ۳۸ هزار واحد تصرفی قلمداد می شوند و ۱۵ هزار واحد هم فاقد متقاضی گزارش شده اند.

مدیرعامل بانک مسکن تعداد انصراف دهندگان از سپرده در صندوق پس انداز یکم را ۳۴ هزار اعلام کرد و تصریح نمود: در مجموع ۶۰ هزار نفر از سپرده گذاری خود انصراف داده اند.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز