درحالی که بانک مرکزی اخباری در خصوص وضعیت رشد اقتصادی اعلام نکرده، مرکز آمار این سکوت را شکست و میزان رشد اقتصادی در تابستان امسال را عددی منفی گزارش نمود.

بر اساس آنچه از سوی مرکز آمار در خصوص میزان رشد اقتصادی کشور ارائه شده، رشد اقتصادی در تابستان امسال ۱٫۱ درصد بوده است. بر اساس این گزارش، میزان رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در این برهه زمانی ۱٫۶ درصد بوده است. لازم به توضیح است که کشور در دو فصل پاییز و تابستان سال ۹۳ نیز رشد منفی اقتصاد را تجربه نموده است.

مجموع ارزش افزوده سه گروه خدمات، کشاورزی و صنعت، تولید ناخالص داخلی کشور را رقم می زند، که بر اساس آمار و ارقام ارائه شده، میزان رشد افزوده در تابستان سال جاری در بخش کشاورزی منفی ۳٫۶ درصد بوده است. این رقم برای گروه صنعت در بازه ای مشابه به منفی ۲٫۸ درصد می رسد. بر اساس ارقام ارائه شده، بخش خدمات اما رشد منفی را شاهد نبوده و میزان ارزش افزوده آن در تابستان سال جاری مثبت ۱٫۲ درصد عنوان شده است.

لازم به توضیح است که هر کدام از گروه های عنوان شده شامل زیرگروه هایی می باشند، که ارزش افزوده هر گروه بی تردید حاصل جمع زیرگروه هایش است.

به عنوان مثال آن چه به عنوان ارزش افزوده بخش کشاورزی از آن یاد می شود دو بخش ماهیگیری و کشاورزی را در بر می گیرد که بر اساس آنچه برای تابستان سال جاری گزارش شده، رشد اقتصادی در بخش ماهیگیری و کشاورزی به ترتیب ۸٫۷ درصد و ۳٫۸ درصد بوده است.

ارقام گزارش شده برای زیرگروه های صنعت: رشد اقتصادی بخش ساختمان در تابستان امسال منفی ۸ درصد بوده است، این رقم برای بخش تأمین آب، برق و گاز طبیعی به منفی ۱۲٫۱ درصد می رسد ضمن این که در بخش صنعت منفی ۳ درصد گزارش شده است. بر اساس آمار ها زیر گروه های خدمات عموما با رشد مثبت در تابستان امسال همراه بوده اند.

وقتی رشد اقتصادی کشور منفی گزارش می شود

  • منبع خبر : مشرق نیوز