عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ایران، با اشاره به این که طرح اعتباری مصالح ساختمانی برای انبوه سازان و سازندگان مسکن در نظر گرفته شده است تصریح کرد: باید برای پیاده سازی درست و بی دردسر این طرح، تمهیداتی اساسی در نظر گرفته شود. وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: آن گاه که به ساخت واحد های مسکونی مهر با ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع مبادرت ورزیدند دور از انتظار نبود که ساخت این واحد ها به دور از استاندارد ها رقم بخورد.

ایراج گلابتونچی، در خصوص سندیکا اظهار داشت: نقش سندیکا پس از آن که جنگ جهانی دوم به پایان رسید تأمین زیرساخت ها و خدماتی از این قبیل بود درحالی که در شرایط کنونی وظایف سندیکا تفاوت های فاحشی را تجربه نموده است. وی این طور ادامه داد: مؤسسان سندیکا افراد مؤثر در دولت بودند این درحالی است که این روز ها چنین وظایفی را عموما دولتی ها انجام می دهند و بخش های خصوصی چندان در این زمینه اثرگذار نیستند.

ایشان به حوزه مهندسی کشور اشاره نمودند و تصریح کردند: در این حوزه، سندیکای شرکت های ساختمانی طرف مشورت قرار دارد و عموما در تصمیم گیری ها با این شرکت مشورت می شود. وی با بیان این که در شرایط فعلی بازار مسکن در بحران به سر می برد و شرایط خوبی را شاهد نیست اظهار داشت: در شرایط کنونی بازیگران و فعالان بازار مسکن آن ها نیستند که مورد تأیید سازمان نظام مهندسی قرار گرفته اند یا به واسطه مدیریت و برنامه ریزی روی کار آمده اند، و افراد دیگری این بازار را در دست گرفته اند و بر آن اثر می گذارند.

عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ایران در خصوص کارت اعتباری مصالح ساختمانی و نقش آن در بازار مسکن این طور گفت: مهم ترین اشتباهی که در بازار مسکن رخ داد این بود که نخست قیمت گذاری ها را انجام دادند سپس از پیمانکاران خواستند پای کار بیایند و به ایفای نقش بپردازند.

ایشان با اشاره به این که واحد های مسکونی مهر را غیراستاندارد ساخته اند اظهار داشت: ساخت هر متر از مسکن مهر به ازای ۳۰۰ هزار تومان نتیجه ای بهتر از این به همراه نخواهد داشت.

گلابتونچی اذعان نمود: اگر دولت و وزیر راه و شهرسازی خواهان این امر هستند پس تجربه دست به یقه شدن با مشکلات و حل چنین مسائلی را دارند.

  • منبع خبر : فارس نیوز