رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور پس از حضور در مناطق زلزله زده کرمانشاه ضمن بازدید از وضعیت بازسازی واحد های زلزله زده در این منطقه، بهره برداری از ۲ هزار و ۹۵۰ واحد بازسازی شده را افتتاح کرد.

تابش به عنوان رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور به همراه هوشنگ بازوند که به عنوان استاندار کرمانشاه در حال فعالیت می باشد در منطقه زلزله زده کرمانشاه حضور یافت، تا ضمن بازدید از روند بازسازی و احیای واحد های زلزله زده در این منطقه به افتتاح ۲ هزار و ۹۵۰ واحد مقاوم سازی شده بپردازد.

ایشان تعداد واحد هایی که از ابتدا نیاز به بهسازی و مقاوم سازی داشتند را معادل ۳ هزار و ۵۶۷ واحد اعلام کرد و تصریح نمود: در حال حاضر که یک سال از زلزله می گذرد حدود۳۲۹۴ واحد زلزله دیده به مرحله اسکلت بندی رسیده اند و شمار آن ها که مراحل دیوارچینی را پشت سر گذاشته اند به ۲۸ هزار و ۶۰۰ واحد می رسد. اجرای سقف در خصوص ۲۹ هزار و ۸۰۰ واحد اجرایی شده و ۲۴۷۰۰ واحد نیز در مرحله گچ و خاک قرار دارند.

این مقام مسئول این طور صحبت هایش را ادامه داد: تعداد واحد هایی که مراحل مربوط به ساخت درب و پنجره آن ها به نقطه پایان رسیده ۲۴ هزار واحد می باشد که می توان آن ها را در اختیار شهروندان و متقاضیان قرار داد.

تابش به عنوان رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با همراهی دیمویی که به عنوان رئیس ستاد معین بازسازی استان اصفهان مشغول به فعالیت است از مسکن مهر شیرودی بازدید نمودند.

دیمویی در حاشیه این بازدید چنین گفت: همزمان با نزدیک شدن به آخرین مراحل مقاوم سازی ۲۱ بلوک در واحد های مسکونی شهید شیرودی، این واحد ها وارد فاز نازک کاری شده اند. به گفته این مقام مسئول، توأمان با این عملیات، فرآیند ساخت سه بلوک باقی مانده استارت خورده و در مرحله اجرا قرار گرفته است.

  • منبع خبر : تی نیوز