کمال الدین شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به این که در قانون اخذ مالیات از منازل خالی نواقص و کاستی های زیادی به چشم می خورد اظهار داشت: این عامل گرانی مسکن را به همراه داشته و رکود در این بازار را به ارمغان آورده است.

وی صحبت هایش را این طور ادامه داد: این قانون در کشور اجرا نمی شود و به دلیل نواقص زیادی که دارد بستر مشکلات زیادی را فراهم ساخته است. به گفته این مقام مسئول عدم اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، فرار سرمایه از این بازار را موجب خواهد شد و سبب می شود سرمایه ای که در این بازار بوده است به سوی دیگر بازار ها روانه شود.

ایشان صحبت هایشان را جزئی تر تشریح نمودند و اظهار داشتند: اگر قرار است این طرح را نشانه بگیریم و در راستای اجرایش مبادرت ورزیم باید دقت داشته باشیم که اجرای آن تنها در یک بخش از مسکن کارگشا نخواهد بود و راه به جایی نخواهد برد. وی ادامه داد: باید در بازار های موازی همچون بازار طلا و ارز هم چنین طرحی را مدنظر قرار داد و به دریافت مالیات پرداخت.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: چنانچه مالیات را تنها در یک بخش بکار بگیریم مثلا صرفا در بازار مسکن طرح مالیات بر عایدی سرمایه را اعمال سازیم آنگاه بسیاری از افراد سرمایه های خود را از بازار مسکن خارج خواهند کرد و به سمت بازار هایی خواهند برد که مالیات شامل آن ها نمی شود. وی ادامه داد: این امر رکود در بازار مسکن را سبب می شود و باعث می گردد نگاه ها از این بازار دزدیده شود.

کمال الدین شهریاری این طور صحبت هایش را ادامه داد: چنانچه نواقصی که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه به چشم می خورد از میان برداشته نشوند آنگاه اجرای این طرح نه تنها بازار مسکن را بهبود نخواهد بخشید و شرایط آن را بهتر نخواهد کرد بلکه زمینه رکود مسکن را فراهم خواهد ساخت و شرایط بدتر شدن و گران تر شدن واحد های مسکونی را فراهم خواهد ساخت.

وی به شوک ناشی از دریافت مالیات از واحد های خالی اشاره نمود و اظهار داشت: به ازای چنین شوکی، افراد سرمایه های خود را از بازار مسکن خارج خواهند کرد و آن را راهی دیگر بازار هایی که دارای مالیات نیست خواهند نمود. وی با اشاره به این که حل مشکلات مسکن در گرو از میان برداشتن احتکار واحد های مسکونی است اظهار داشت: به دلیل این که طرح مالیات از واحد های خالی با زیرساخت های لازم همراه نیست و با نواقص زیادی گره خورده، نتیجه مثبتی را در بازار مسکن رقم نمی زند.

  • منبع خبر : مهر نیوز