رحیم زارع به عنوان کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس، عنوان کرد: بانک ها در شرایط فعلی مشابه دلالان و سوداگران عمل می کنند و این امر شرایط را بدتر کرده و وضعیت بازار مسکن را بیش از پیش دشوار ساخته است. وی اظهار داشت: بهترین شیوه ای که می تواند به این بی نظمی ها و نابسامانی ها خاتمه بخشد و شرایط بهتری را رقم بزند، اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن است.

وی در ادامه پای یکی از اخبار منتشر شده مبنی بر این که ۴۹ درصد منابع بانک، جهت خرید ملک به کار گرفته شده اند را به میان کشید و اظهار داشت: بانک ها از همان ابتدای فعالیتشان به سوی حوزه املاک پیش رفتند و به این بازار روی خوش نشان دادند. وی با اشاره به این که رقم ۴۹ درصد رقم بزرگی است اذعان نمود: این رقم نشان می دهد رکود در بازار مسکن بسیار بحرانی است و بر این بازار سایه افکنده است. وی با اشاره به این که وضعیت اشتغال تعریفی ندارد و تولید آن طور که باید نیست اظهار داشت: تولید کنندگان توانایی بازپرداخت تسهیلات دریافت شده را ندارند.

رحیم زارع به عنوان کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس، اظهار داشت: بر اساس آن چه در قوانین رفع موانع تولید رقابت پذیر آمده، بانک ها نیاز است املاک و اموال خود را واگذار کنند با این حال تاکنون شاهد اقدام قابل قبولی از سوی بانک ها در این خصوص نبوده ایم.

توجه بانک ها به بازار مسکن نگران کننده است

وی بار دیگر از حرکت منابع بانکی به سوی بازار مسکن سخن به میان آورد و اظهار داشت: آمار های مرتبط با میزان حرکت منابع بانک به سوی این بازار نگران کننده به نظر می رسد. وی افزود: این امر نامناسب بودن فضای کسب و کار را یادآور می شود. به گفته این مقام مسئول در شرایط کنونی، تولید مسکن آن طور که باید پیش نمی رود و این امر حاکی از آن است که بانک ها مشابه دلالان و سوداگران عمل می کنند و بیشتر در این نقش به انجام امور می پردازند.

این مقام مسئول در ادامه پای طرح مالیات بر عایدی مسکن را به میان کشید و اظهار داشت: این طرح می تواند در حل مشکلات موجود اثرگذار باشد و تأثیری مثبت بر جو موجود بگذارد. به گفته زارع، این طرح به مثابه اهرمی است که دولت با کمک گرفتن از آن خواهد توانست بازار را به تعادل برساند و بهبود ببخشد.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس، بهترین و مؤثرترین روش برای جلوگیری از فعالیت های دلالانه و سوداگرانه در بازار مسکن را اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن عنوان کرد و تصریح نمود: می توان استثنائاتی را برای این طرح لحاظ کرد و برای آنان که برای وثایقشان اجراییه صادر می گردد، زمانی دو ساله در نظر گرفت و سپس مالیات را از آن ها اخذ نمود.

فعالیت های سوداگری در کشور با سود بالایی همراه است

این مقام مسئول دو بازار مسکن و خودرو را از جمله بازار هایی نامید که در شرایط حاضر می توان طرح مالیات را در آن ها اجرایی ساخت.

رحیم زارع به عنوان کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس، با بیان این که فعالیت های غیرمولد عموما در کشور با سود بالایی همراه هستند اظهار داشت: اجرای این طرح می تواند شرایط را به میزان قابل توجهی بازار مسکن را بهبود ببخشد و با شرایط مثبتی در این زمینه همراه گردد.

  • منبع خبر : افکار نیوز