محمدتقی زمانی نژاد به عنوان مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان، از به بهره برداری رسیدن واحد های بازسازی شده همزمان با دهه فجر خبر داد و اظهار داشت: توأمان با دهه فجر ۱۰۱۰ واحد مسکونی بهسازی و مقاوم سازی شده در استان به بهره برداری خواهند رسید که عملیات بهسازی آن ها با اختصاص ۱۹ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان بودجه صورت گرفته است.

این مقام مسئول با اشاره به این که تعداد واحد های غیرمقاوم در استان گلستان به ۱۲ هزار واحد می رسد اظهار داشت: پروژه های مربوط به استان گلستان که با تخصیص ۳۳ میلیارد و ۹۸۱ میلیون تومان استارت خورده بودند در دهه فجر به بهره برداری خواهند رسید.

ایشان با بیان این که برای تمام روستا های استان طرح هادی در نظر گرفته خواهد شد تصریح نمود: تاکنون در روستای گلستان، اجرای طرح هادی برای ۵۴۱ روستا عملی شده است ضمن این که عملیات مربوط به این طرح با اختصاص ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار در ۱۵۷ روستا به نقطه پایان رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان این طور صحبت هایش را ارائه نمود: همزمان با دهه فجر، ۴۳ طرح دیگر در این استان با اختصاص ۱۴ میلیارد و ۲۲۱ میلیون تومان به مرحله اجرا و بهره وری خواهند رسید و ۱۶ هزار ۵۸۱ خانوار روستایی در نتیجه چنین طرح هایی به شرایط و وضعیت بهتری دست خواهند یافت.

ایشان تعداد واحد های موجود در روستا های این استان را ۲۲۸ هزار واحد اعلام کردند و تصریح نمودند: تعداد واحد های روستایی که ایمن نیستند و نیاز به مقاوم سازی و بهسازی دارند به ۱۲۸ هزار واحد می رسد. به گفته این مقام مسئول از سوی بنیاد مسکن استان، ۲۵ میلیون تومان تسهیلات در راستای ساخت واحد های مقاوم پرداخت شده که کارمزد آن ها ۵ درصد معرفی شده و بازپرداختی ۱۵ ساله برای آن ها تعریف شده است.

این مقام مسئول مجددا به ارقام و آمار متوسل شدند و اظهار داشتند: تعداد واحد های روستایی این استان که بهسازی شده اند و مقاوم گشته اند ۵۶ هزار و ۷۰۰ واحد می باشد که با تخصیص اعتبار هزار میلیارد تومانی به این جایگاه رسیده اند.

زمانی نژاد صحبت هایش را این طور ادامه داد: در دهه فجر بهره برداری از ۱۰۱۰ مسکن مقاوم سازی شده و بهسازی شده به عمل خواهد آمد که این مهم با اعتباری معادل ۱۹ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان محقق شده است. به گفته این مقام مسئول ۱۰۱۰ خانواده از چنین واحد هایی متمتع خواهند گشت و در این دست واحد های مسکونی ایمن و بازسازی شده به زندگی خواهند پرداخت.

  • منبع خبر : تی نیوز