محسن وطن خواهی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند، از اعطای سند مالکیت به واحد های مسکونی مهر خبر داد.

ایشان با اشاره به این که واگذاری عرصه مسکن به عنوان یک طرح خوب و ارزشمند شناخته می شود تصریح کرد: به واسطه این طرح، واحد های مسکن مهر ساماندهی می شوند و شرایط بهتری را تجربه می کنند. ایشان با اشاره به این که طرح مسکن مهر در چارچوب اجاره های ۹۹ ساله تعریف و تدوین شده است اظهار داشت: دولت قادر نبود شرایط اجاره داری را در طرح مزبور آن طور که باید اجرایی و پیاده سازی نماید.

ایشان صحبت هایشان را این طور ادامه دادند: شرکت عمران شهر های جدید طی چند سال آینده و توأمان با به پایان رسیدن ساخت شهر های جدید، به دستان بخش های خصوصی سپرده خواهند شد و همین امر سبب می گردد اجاره های ۹۹ ساله جای خود را به معضلی دشوار و مبحثی پیچیده برای متقاضیان بدهند.

وطن خواهی افزود: چنانچه سند مالکیت برای واحد های مسکونی مهر ارائه گردد، متقاضیان از آن به عنوان یک پشتوانه مالی و اقتصادی استقبال خواهند کرد ضمن این که قادر خواهند بود به ازای پرداخت هزینه هایی اندک، از چنین واحد هایی بهره مند شوند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند، در ادامه در خصوص هدف واگذاری مساکن مهر سخن به میان آورد و اظهار داشت: هدف آن است که صاحبان چنین واحد هایی، ملکشان را صاحب شوند و مدیریت و کنترلش را خودشان بر عهده بگیرند تا در صورت تغییر سیاست های مربوط به شرکت عمران شهر های جدید، مشکلی سر راهشان قرار نگیرد و شرایط را برایشان دشوارتر نسازد.

این مقام مسئول ادامه داد: چنانچه عرصه واحد های مسکونی مهر به متقاضی ارائه نگردد، مشکلاتی ایجاد خواهد شد که از جمله آن ها می توان به کم شدن ارزش ریالی واحد های مسکونی مهر اشاره نمود. وطن خواهی تلاش کرد با ذکر یک مثال شرایط را شفاف تر تشریح کند و این طور گفت: چنانچه ظرفیت تعیین شده برای یک زمین، ۱۰۰ واحد مسکونی تعریف شده باشد آنگاه اگر عرصه به این واحد ها اختصاص نیابد ظرفیتشان به ۱۰ واحد کاهش خواهد یافت از این رو ادعا می کنند چنین فاکتوری در زمینه مسکن و واحد های مسکونی از اهمیت شایانی برخوردار است.

ایشان از قیمت عرصه مسکن مهر پرند سخن به میان آورند و تعیین این قیمت را وظیفه کارشناس رسمی دادگستری عنوان کردند. وی قیمت ها را این طور تشریح کرد: به ازای واحد های مسکونی موجود در پرند، هر واحد ارزش ۸ تا ۹ میلیون تومانی خواهد داشت و هر متر مربع نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر پرند، اذعان نمود: خوشحالیم از این که طرح عرصه مسکن مهر در مجلس به تصویب رسیده در قانون بودجه ۹۸ نیز تمهیداتی برای آن در نظر گرفته شده است از این رو دولت مشکلی برای واگذاری این عرصه نخواهد داشت.

به گفته این مقام مسئول متقاضیان قادر خواهند بود سند عرصه واحد های مسکونی مهر را ظرف ۲۰ روز دریافت نمایند.

  • منبع خبر : افکار نیوز