بر اساس آخرین بررسی های انجام شده، متوسط قیمت مسکن در پایتخت ۹ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان می باشد که این رقم در مقایسه با قیمت مسکن در دی ماه سال گذشته رشد ۸۹٫۹ درصدی را تجربه نموده است.

بر اساس آمار هایی که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی طبق روال همیشه ارائه نموده، قیمت مسکن در دی ماه سال جاری به طور میانگین به ازای هر متر مربع بالغ بر ۹ میلیون تومان بوده است که رشد ۹۰ درصدی قیمت مسکن را یادآور می شود.

تعداد مبایعنامه هایی که در دی ماه امسال در تهران به امضا رسیده اند ۶ هزار و ۸۶۵ مورد بوده است که در مقایسه با آذرماه که با ۶ هزار و ۹۵۰ فقره مبایعنامه همراه بوده، کاهش ۱٫۲ درصدی را تجربه نموده است. میزان حجم معاملات در دی ماه سال گذشته ۱۶ هزار و ۸۷۶ فقره بوده است که به نسبت آنچه برای دی ماه امسال اعلام شده، ۱۴۵٫۸ بیشتر بوده است. این آمار ها نشان می دهند متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران در دی ماه امسال ۹ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است که در مقایسه با آذر ماه امسال رشد ۱٫۵ درصدی را تجربه کرده است. گفتنی است در آذر ماه امسال، قیمت هر متر واحد مسکونی به طور میانگین ۹ میلیون و ۶۳۱ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است. دی ماه سال گذشته هر متر واحد مسکونی در تهران به طور متوسط با قیمت ۵ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۲۰۰ تومان معامله می شده که در مقایسه با دی ماه سال جاری، ۸۹٫۹ درصد کمتر بوده است.

در دی ماه سال جاری، بیشترین حجم معاملات به نام منطقه ۵ تهران ثبت شده، به طوری که ۷۵۰ فقره معامله در این منطقه انجام شده است. منطقه ۴ و منطقه ۲ به ترتیب با ۵۷۲ فقره و ۴۴۹ فقره در جایگاه دوم و سوم قرار داشته اند.

منطقه ۱۹ تهران با کمترین حجم معاملات مسکن در دی ماه سال جاری همراه بوده است به طوری که حجم معاملات در این منطقه از تهران، ۳۸ فقره اعلام شده است. پس از آن منطقه ۲۲ تهران قرار دارد که حجم معاملات انجام شده در این منطقه ۵۴ فقره برآورد شده است.

منطقه یک تهران، بیشترین متوسط قیمت را به ازای یک متر واحد مسکونی تجربه نموده است به طوری که میانگین قیمت مسکن در این منطقه تهران ۲۲ میلیون و ۹۷۴ هزار تومان گزارش شده است بعد از آن، منطقه ۳ با میانگین قیمت ۱۷ میلیون و ۲۳۴ هزار تومان به ازای هر متر مربع در جایگاه بعدی قرار داشته است.

منطقه ۱۸ تهران شاهد کمترین میانگین قیمت به ازای هر متر واحد مسکونی بوده است به طوری که قیمت اعلام شده برای هر متر مسکن در این منطقه ۴ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان برآورد شده است. منطقه ۲۰ با  متوسط قیمت ۴ میلیون و ۴۹۴ هزار تومان به ازای هر متر مربع در جایگاه بعدی قرار گرفته است.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد