بر اساس آنچه رسما از سوی دفتر اقتصاد و برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی کشور ارائه شده، متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران در دی ماه ۹ میلیون و ۷۷۸ هزار تومان بوده است که نشان از بی برنامگی ها برای بازار مسکن دارد.

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی که به عنوان زیرمجموعه ای از معاونت ساختمان و مسکن این وزارت مشغول به فعالیت است، آمار هایی را در خصوص وضعیت بازار مسکن در دی ماه منتشر نموده که شرایط نامناسب این بازار را گوشزد می نماید.

در سال های اخیر بازار مسکن مورد بی مهری مسئولان قرار گرفت و همین امر سبب گردید بازار مسکن شرایط دشواری را تجربه نماید. طی سال های گذشته، اجرای طرح جامع مسکن، اخذ مالیات، رسیدگی به مسئله سوداگری و مواردی از این دست از نگاه ها مغفول ماندند که همین امر سبب گردید بازار مسکن شرایط بحرانی و بدی را تجربه نماید. مالیات و عوارضی که برای سازندگان و تولید کنندگان مسکن در نظر گرفته شده است سبب شده شرایط کنونی این بازار بیش از پیش نابسامان به نظر برسد.

بر اساس آمار های منتشر شده در حال حاضر چیزی حدود ۳۱ درصد از ایرانیان مستأجر هستند و در خانه های اجاره ای به سر می برند، از این رو می توان ادعا کرد بخش تقاضا کمرنگ شده و از تب و تاب افتاده است. در سال های اخیر شمار مستأجران رشد را تجربه نموده و از ۲۶٫۶ درصد به ۳۰٫۷درصد رسیده است و این طور که به نظر می رسد رسالت و وظیفه دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی تنها ارائه آمار هاست.

پرش و جهش قیمت مسکن در ماه های اخیر به گونه ای بوده که بسیاری از خانواده های متوسط و کم بضاعت جامعه توانشان را برای خرید و تهیه واحد های مسکونی از دست داده اند. به زعم این که در نخستین ماه ها، رشد قیمت بیشتر در بخش های شمالی کشور به چشم می خورد با این حال جهش قیمت ها به مناطق جنوبی شهر هم سرایت نمود و رشد قیمت در این قسمت ها نیز نمود پیدا کرد. به دلیل نبود تقاضای مؤثر رشد قیمت ها تا حدودی مدیریت شدند به طوری که این رقم در تهران به ۱٫۵ درصد رسیده است. قیمت مسکن در تهران در جدول زیر لیست شده است.

وقتی قیمت هر متر خانه به 20 میلیون نزدیک می شود

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد