مجتبی عباسی به عنوان معاون اداره کل تجهیز منابع مالی، فنی و اقتصادی شرکت بازآفرینی شهری، در خصوص وام خرید و ساخت مسکن در بافت های فرسوده سخنانی ارائه نمود و تصریح کرد: برای این که بتوانید مطلع شوید مسکن شما در بافت فرسوده قرار دارد یا خیر می توانید از طریق کد پستی و کد جام خود اقدام نمایید.

وی عنوان کرد: برنامه بازآفرینی شهری در ایران حاوی چند رکن اجرایی می باشد و تصریح نمود: از مهم ترین ارکانش می توان نوسازی و بهسازی واحد های مسکونی را نام برد که برای نیل به این هدف برنامه هایی در دست اجرا قرار گرفته اند که می توان به ارائه وام ارزان قیمت به سازندگان اشاره کرد.

وام مشارکت مدنی احداث در کلانشهر ها به مبلغ ۵۰ میلیون تومان

ایشان مسئله را شفاف تر توضیح دادند و اظهار داشتند: برای تحقق برنامه بازآفرینی شهری به سازندگان وام های ارزان تعلق می گیرد که از جمله آن ها می توان به وام ۵۰ میلیون تومانی برای ساکنان کلانشهر ها و وام ۴۰ میلیون تومانی برای افراد ساکن در دیگر شهر ها اشاره نمود. به گفته این مقام مسئول، چنین وام هایی نیازمند سپرده گذاری نیستند. وی با تأکید بر این که نرخ سود چنین تسهیلاتی با کاهش همراه بوده است اظهار داشت: با همکاری دولت، نرخ سود این وام به ۵۰ درصد نرخ سود شورای پول و اعتبار افت یافته است.

معاون اداره کل تجهیز منابع مالی، فنی و اقتصادی شرکت بازآفرینی شهری ایران، در خصوص تسهیلات مشارکت مدنی جزئی تر سخن گفت و تصریح نمود: نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی در دوره ۲ تا ۳ ساله ساخت ۹ درصد می باشد که به این صورت به متقاضیان پرداخت می گردد.

وی روش های استفاده از این تسهیلات را هم تشریح کرد و در این باره گفت: متقاضیان با مراجعه به آدرس اینترنتی facility.udrc.ir می توانند کدپستی و کد جام خود را ثبت کرده و از این که ملکشان در بافت فرسوده قرار گرفته یا خیر خاطرجمع گردند.

عباسی صحبت هایش را این طور ادامه داد: چنانچه ملک مورد نظر در بافت فرسوده مورد هدف بازآفرینی واقع شده باشد آنگاه با وارد کردن مشخصات مربوط به آن در سامانه، کارشناسان اداره های راه و شهرسازی، اطلاعات درج شده زیر ذره بین می برند و چنانچه مشکلی در این راستا وجود نداشته باشد و مدارک تمام و کمال ارائه شده باشد، معرفی نامه ای را در اختیار بانک عامل قرار می دهد و بدین واسطه وام مسکن در بازه ای ۱۵ روزه در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

در دوره ساخت به کمک تسهیلات ودیعه اسکان موقت، امکان جابه جایی افراد میسر است

این مقام مسئول صحبت هایش را این طور ادامه داد: چنانچه در دوره ساخت افراد بخواهند به طور موقت نقل مکان کنند و جابه جا شوند، قادر خواهند بود از تسهیلات ودیعه اسکان استفاده کنند. به گفته عباسی این رقم در کلانشهر ها به ۲۰ میلیون تومان می رسد حال آن که در دیگر شهر ها ۲۰ میلیون تومان گزارش شده است ضمن این که درصد سود آن ها ۹ درصد اعلام گردیده است.

عباسی در ادامه از افزایش هزینه تولید مسکن طی سال های اخیر سخن به میان آورد و اظهار داشت: در این خصوص توافق هایی با بانک مسکن صورت گرفته با این مضمون که به کمک منابع داخلی بانک، میزان تسهیلات بیشتری در اختیار سازندگان واحد های مسکونی قرار بگیرد تا به نوعی این افزایش هزینه ها جبران گردد. بر اساس توافق های انجام شده چنانچه سازندگان بتوانند در ساخت واحد های مسکونی از تکنولوژی ها و فناوری های نوین در تهران استفاده نمایند در کنار تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی و وام ۴۰ میلیون تومانی که نرخ سود آن ها ۹ درصد گزارش شده، قادر خواهند بود در مجموع تا سقف ۱۱۰ میلیون تومان وام های بدون سپرده گذاری اخذ نمایند.

لازم به توضیح است که مازاد تسهیلات مربوط به بافت فرسوده با مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و با نرخ سود ۱۸ درصد محاسبه می گردد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: آن دسته از سازندگانی که دارای پروانه انبوه سازی هستند و از صلاحیت حرفه ای بهره مند می باشند نیز قادرند تا سقف ۹۰ میلیون تومان از وام های پرداخت شده استفاده نمایند. سازندگانی که در مرکز استان ها یا شهر هایی با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر مشغول به فعالیت می باشند، قادر به دریافت مبالغ متفاوتی خواهند بود که برای پیگیری های بیشتر می توانند به بانک مسکن در شهر های خود مراجعه داشته باشند.

وی از نخستین مذاکرات صورت گرفته با بانک مسکن سخن به میان آورد و اذعان نمود: بدین واسطه در حال حاضر مشغول ارائه وام در برنامه ملی بازآفرینی شهری می باشد. به گفته عباسی برنامه هایی در دست اجراست تا دیگر بانک ها هم به ارائه دهندگان وام مسکن اضافه شوند.

عباسی در ادامه صحبت هایش از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم به منظور خرید مسکن سخن به میان آورد و اظهار داشت: در این راستا نیز با حمایت هایی که از سوی دولت انجام شد توانستیم نرخ سود را کاهش دهیم از این رو آن ها که مایلند به خریداری ملک های واقع در بافت فرسوده بپردازند از کمک های دولت بهره مند خواهند بود.

معاون اداره کل تجهیز مالی، فنی و اقتصادی شرکت بازآفرینی شهری ایران، این طور ادامه داد: وام خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم در تهران به ۸۰ میلیون تومان می رسد حال آن که این رقم در شهر هایی با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۶۰ میلیون تومان تغییر می یابد و در دیگر مناطق شهری به ۴۰ میلیون تومان با نرخ سود ۶ درصد می رسد.

وی درباره روش دریافت تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم نیز سخنانی ارائه نمود و تصریح کرد: در این روش افراد به مدت یکسال پول خود را سپرده گذاری می کنند به عنوان مثال اگر هزینه ای ۱۵ میلیون تومانی در اختیار دارند، با دو سال سپرده کردن آن در بانک، در انتهای دو سال قادر به دریافت ۶۰ میلیون تومان اعتبار خواهند بود و خواهند توانست با این هزینه در راستای خرید ملکی اقدام کنند که در این بازه در دست ساخت بوده و در محله هدف بازآفرینی شهری مورد بازآفرینی و بهسازی قرار گرفته است.

عباسی هدف از ارائه چنین تسهیلاتی را این طور تشریح کرد: این تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می گیرند تا ساخت و ساز به صورت گسترده در محله های مورد هدف بازبینی استارت بخورد و آغاز شود.

ایشان با اشاره به این که در این حوزه تسهیلات و وام های ارزان قیمتی هم در اختیار متقاضیان قرار می گیرد تصریح نمودند: یکی از اهداف اصلی، کاهش هزینه تولید مسکن برای سازندگان است از این رو مشوق هایی را برای سازندگان در نظر گرفته اند ضمن این که معافیت ها و تسهیلاتی را بدین منظور برایشان لحاظ کرده اند.

این مقام مسئول صحبت هایش را این طور ادامه داد: در این خصوص نسبت مالکانه نیز از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است که بدین واسطه توسعه گران و سازندگان واحد های مسکونی خواهند توانست تسهیلات را به شیوه ای آسان تر و ساده تر اخذ و دریافت نمایند.

ایشان از پرداخت چنین تسهیلاتی طی ۴ مرحله سخن به میان آوردند و اظهار داشتند: در مرحله ای که اتمام فندانسیون نام می گیرد ۱۵ درصد از تسهیلات به سازندگان پرداخت می گردد حال آن که در مراحل اتمام سقف، اتمام سفت کاری و اتمام نازک کاری این رقم به ۱۵ درصد، ۲۵ درصد، ۳۵ درصد و ۲۵ درصد تغییر پیدا می کند.

معاون اداره کل تجهیز منابع مالی، فنی و اقتصادی شرکت بازآفرینی شهری ایران، با اشاره به این که همه واحد های فرسوده چنین تسهیلات و تخفیفاتی را در بر نمی گیرند و این املاک بایستی در محدوده بافت فرسوده و مورد هدف بازآفرینی شهری واقع شده باشند تصریح کرد: در این صورت است که سازندگان می توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده متمتع شوند و از آن ها استفاده نمایند.

وی افزود: به دنبال این هستیم که املاک فاقد سند را بانک پذیر نماییم تا صاحبان این دسته از املاک هم قادر به دریافت وام ساخت مسکن در برنامه بازآفرینی شهری گردند.

  • منبع خبر : افکار نیوز