محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در خصوص کارت اعتباری مصالح ساختمانی توضیحاتی ارائه نمود و تصریح کرد: زمانی که سفارش انبوهی به ثبت برسد آنگاه تخفیف هایی در نظر گرفته خواهد شد که این تخفیف ها به نوعی کاهش هزینه های تولید مسکن را سبب می شوند و به عنوان یک امتیاز ویژه از آن ها یاد می شود. وی این طور ادامه داد: کماکان برخی از جزئیات این طرح در دست بررسی قرار دارند و همه آیتم های آن نهایی نشده اند.

این مقام مسئول در خصوص سود حاصل از این کارت های اعتباری این طور گفت: کماکان جزئیاتی در خصوص این طرح وجود دارد که به نتیجه نهایی نرسیده و توسط کمیسیون ها و دستگاه های مرتبط در دست بررسی قرار دارد. اسلامی اظهار داشت: محور این طرح بانک مسکن می باشد در واقع نقشه این طرح در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است که با بانک مرکزی در حال بررسی ها و تبادل نظر هایی هستند و هنوز جمع بندی نهایی به دست نیامده است.

وی به عنوان یکی از مهم ترین مزایای کارت اعتباری مصالح ساختمانی، تقویت تولید مصالح و تأسیسات ساختمانی را نام برد و اظهار داشت: ضمن این که امکان خروج آن ها از رکود را فراهم می سازد. این مقام مسئول افزود: زمانی که سفارش های انبوهی به ثبت می رسد تخفیف هایی لحاظ خواهد شد که این تخفیف ها شرایط را بهبود خواهند داد و تولید مسکن را به ازای هزینه های کمتری میسر خواهند کرد. به گفته اسلامی، آیتم های مربوط به تسهیلات این طرح کماکان در دست بررسی قرار دارند و هنوز نهایی نشده اند.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص تحریم ماهان توسط آلمان هم صحبت هایی ارائه نمود و افزود: این ها تنها اتهاماتی است که پایه و اساس ندارند و نباید به آن ها استناد کرد. آن کشوری که خود پشت تروریست ها ایستاده و از آن ها حمایت می کند به ما اتهامی مشابه می زند. به شرکت ماهان هم چنین اتهاماتی زده شده و انگشت اشاره را به سوی این شرکت دراز کرده اند و در نامه ای هم چنین اتهاماتی را قید کرده بودند که قرار شده جواب آن ها را قاطعانه بدهند.

ایشان در خصوص تحقیق از مسکن مهر و شرکت فرودگاهی اذعان نمود: حدود یکسال گذشته، چهار برنامه تحقیق و تفحص را برای وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفتند و در دستور کار کمیسیون عمران و نمایندگان مجلس قرار دادند که دو روز پیش، سؤالات مربوط به سه مورد از این تفحص ها مطرح گردید که ما نیز به اتفاق همکاران در آن کمیسیون شرکت کردیم و به بحث و تبادل نظر پرداختیم البته کماکان پرونده اش باز است و به یک نتیجه نهایی دست نیافته ایم.

وزیر راه و شهرسازی صحبت هایش را این گونه ادامه داد: یکی از سؤالات آن ها در خصوص کیفیت این طرح و میزان اثرگذاری آن بود همچنین رابطه ای که میان نیاز جامعه و تولید مسکن و منابع بکار گرفته شده برای تولید چنین واحد هایی به عنوان سؤال مطرح گردید. از دیگر مواردی که به بحث گذاشته خواهد شد استحکام این پروژه ها بوده است. وی به عنوان یکی دیگر از سؤالات، ارتباط با شرکت های فرودگاهی را نام برد و اذعان نمود: در مجموع تعداد سؤالات به دوازده مورد می رسید که هر کدام توسط مسئولان مربوطه پاسخ داده شد و درباره هواپیما های خریداری شده نیز پرسش هایی مطرح گردید.

  • منبع خبر : تی نیوز