استاندار تهران از شرایط بازسازی واحد های تخریب شده در مناطق زلزله زده کرمانشاه انتقاد کرد و تصریح نمود:این پروژه دارای متولی نیست و بهترین کار این است که انجام آن را به یکی از معاونان وزارت راه و شهرسازی بسپارند.

هوشنگ بازوند این طور ادامه داد: در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، بنیاد مسکن کماکان این را نپذیرفته است که تمام واحد های حادثه دیده را بازسازی و مقاوم سازی نمایند.

ایشان با تأکید بر این که فعالیت های مربوط به ساخت و بازسازی واحد های زلزله دیده نیاز است به دست معاونان وزیر راه و شهرسازی سپرده شود اذعان نمود: به عقیده بنده این امر در استان کرمانشاه فاقد متولی است و برای این کار باید متولی در نظر گرفته شود.

وی از تسهیلات بلاعوض سخن به میان آورد و ضرورت پرداخت این تسهیلات را یادآور شد. به گفته بازوند باید شرایط و زیرساخت های لازم برای پرداخت تسهیلات بلاعوض ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومانی تأمین گردد تا بتوانیم نسبت به تحویل آن ها تا انتهای سال جاری دلخوش باشیم.

وی با اشاره به این که کماکان تکلیف پرداخت برخی از این تسهیلات مشخص نشده است، اظهار داشت: تا انتهای سال جاری تنها ۲ ماه باقی مانده تا وضعیتشان مشخص گردد.

بازوند در ادامه از تکمیل زیرساخت ها و خدمات زیربنایی در پروژه مسکن مهر سخن به میان آورد و تصریح نمود: نباید برای انجام چنین فعالیت هایی از مردم بخواهیم آورده های خود را بیشتر کنند چراکه وقتی دولت قول داد با ۵ میلیون تومان مردم را صاحب خانه می کند رسیدن این رقم به ۴۰ میلیون تومان در شرایط فعلی قابل قبول نخواهد بود.

  • منبع خبر : خبرگزاری اقتصادی ایران