دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، آمار های جدیدی منتشر کرد و آخرین آمار مربوط به بازار مسکن را روایت نمود. بر اساس این آمار رشد قیمت مسکن در تهران افت را تجربه نموده است.

بر اساس آنچه این دفتر منتشر نموده است، متوسط قیمت مسکن در دی ماه سال جاری در تهران ۹ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان بوده است که در مقایسه با آذرماه سال جاری رشد ۱٫۵ برابری را شاهد بوده است. رشد قیمت مسکن در دی ماه امسال نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته ۹۰ درصد اعلام شده ست.

پیش از این، جهش ماهانه قیمت مسکن در فصل پاییز بیش از ۴ درصد بوده و در تابستان از ۸ درصد بیشتر بوده است با این حال آخرین آمار از منفی شدن شتاب رشد قیمت مسکن حکایت دارند که نشان می دهد ابعاد و میزان رشد قیمت محدود شده است.

قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران در دی ماه رشدی کمتر از ۲۰۰ هزار تومان را شاهد بوده است در حالی که پیش از آن رشد قیمت مسکن عموما دو تا سه برابر از این رقم بیشتر بود.

آمار ها حاکی از آن است که حجم معاملات مسکن در دی ماه در تهران افت را شاهد بوده است و کاهش یافته است.

تعداد واحد های فروخته شده در تهران در نخستین ماه از زمستان ۵ هزار و ۸۰۰ واحد بوده است این درحالی است که در مقایسه با آن چه برای آذر ماه به ثبت رسیده از کاهشی ۱٫۵ درصدی حکایت دارد. گفته می شود ابعاد معاملات مسکن در دی ماه امسال در مقایسه با دی ماه سال گذشته ۶۶ درصد کوچکتر شده است.

برخی از کارشناسان حوزه مسکن در خصوص وضعیت این بازار در دی ماه سال جاری این طور می گویند: ثبات نسبی قیمت ها در بازار های موازی همچون ارز، جو روانی را خوابانده و سبب شده بازار مسکن نیز کمی تعادل را تجربه نماید. در این میان آن ها که به قصد سوداگری بازار مسکن را به جولانگاه خویش بدل ساخته بودند گویا از این امر فاصله گرفته اند.

در دو فصل بهار و تابستان سال جاری بخش قابل توجهی از رشد قیمت ها به دلیل حضور دلالان و سوداگران در این بازار بود به طوری که در بازه ای کمتر از یکماه سیل خریداران به سمت بازار مسکن روانه گردید و همین امر به رشد ناگهانی قیمت مسکن دامن زد. در این میان آن ها که متقاضیان مصرفی بودند و ناگزیر به انتخاب و خرید مسکن، به ناچار با این موج همراه می شدند و واحد ها را با قیمت گران خریداری می کردند.

به گفته واسطه های ملکی، جو بازار مسکن در روز های اخیر آرام بوده است. این ادعا را از مشاهده ارقام ارائه شده توسط دفتر اقتصاد و برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی هم می توان متوجه شد.

برخی ادعا می کنند با توجه به رکودی که بر بازار مسکن سایه افکنده، در سال آینده شاهد ثبات قیمت ها در بازار مسکن خواهیم بود.

طی دوره اخیر رکود مسکن، قیمت واحد مسکونی در تهران برای دو سال متوالی حدود ۴ میلیون و ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پابرجا باقی ماند.

در آذر ماه سال جاری، متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران ۹ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان گزارش شد ضمن این که حجم معاملات مسکن در آن ماه ۵ هزار و ۹۰۰ فقره اعلام شده است.

  • منبع خبر : شهرخبر