علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: با هماهنگی های این سازمان و کمیته امداد امام خمینی (ره)، واحد های مسکونی مهر که فاقد متقاضی هستند در اختیار مددجویان کمیته امداد قرار خواهند گرفت.

علی نبیان با اشاره به این که مهم ترین هدف دولت دوازدهم به پایان رساندن پروژه تکمیل واحد های مسکونی مهر می باشد اظهار داشت: دولت دوازدهم این مسئله را در کانون توجه قرار داده و برنامه ها و تدابیر لازم را برای حل آن اندیشیده است.

علی نبیان پس از حضور در جلسه ای که با هدف بررسی چالش ها و مسائل مربوط به پروژه مسکن مهر برگزار شده بود، در این خصوص سخنانی را ارائه نمود و توضیحاتی را تشریح کرد. از دیگر حاضران این جلسه قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، معاون کمیته امداد در امور تأمین مسکن و همچنین نمایندگان شرکت عمران شهر های جدید بودند.

به گفته نبیان، تصمیماتی در این جلسه پیرامون واگذاری واحد های مسکونی فاقد متقاضی به کمیته امداد اتخاذ گردید و بر اساس تدابیر اندیشیده شده کمیته امداد موظف است پروژه های مورد نظر خود را لیست نماید و آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا پس از آن عملیات مربوط به قیمت گذاری پروژه ها صورت بگیرد.

این مقام مسئول ضمن اشاره به این که واحد های فاقد متقاضی دارای مشکلاتی هستند و با مشکلاتی دست به یقه می باشند تصریح کرد: بر اساس آنچه در جلسه مطرح گردید قرار است طی روز های آینده راه حل هایی برای رفع این چالش در وزارت راه و شهرسازی مطرح گردد و سپس طی جلساتی که با مدیران استان ها برگزار می گردد، مشکلات دیگر پروژه ها در دستور کار قرار بگیرند.

ایشان در خصوص توافق با کمیته امداد برای واگذاری برخی از واحد های نیمه تمام به این سازمان چنین گفتند: امید است با توافق هایی که میان کمیته امداد و سازمان ملی مسکن و زمین صورت گرفته، مشکل مسکن برای تعدادی خانوار دست کم کمرنگ گردد.

  • منبع خبر : اقتصاد نیوز