رسالت مشاوره حقوقی ملکی، احقاقِ حق است

مشاور حقوقی همان فردی است که زحمتِ مشاوره حقوقی ملکی را متقبل می‌شود و عهد می‌بندد در تنگنای رسیدگی به دعاوی ملکی، برای احقاقِ حقمان تلاش کند. بارها نام وکیل را شنیده‌ایم و عباراتی چون مشاوره حقوقی ملکی را به تماشا نشسته‌ایم. ناگفته پیداست، مشاوره حقوقی ملکی، وظیفه فردی است مشاور که در حوزه ملک و اراضی دستی بر آتش دارد و سال‌ها پنجه در پنجه مطالب حقوقی تجربه اندوخته است.

مشاور حقوقی ملکی

مشاوره حقوقی ملکی چه وظایفی بر عهده دارد؟

همه چیز از لفظ حقوق شروع می‌شود

نخست باید واژه حقوق را به چالش بکشیم سپس آن را بند بزنیم به موضوع مقاله پیش‌رو. حقوق همانطور که بارها گفته‌ایم و گفته‌اند، رشته‌ای است تخصصی که به وضع قانون و مقررات مبادرت می‌ورزد و ریشه می‌دواند در روابط اجتماعی مردم جامعه تا حاصلش جامعه‌ای باشد آرام و سالم. از آنجا که رشته حقوق با الفاظی دست و پنجه نرم می‌کند که سختند و دشوار، درک آن برای آحاد جامعه سهل و ساده نیست. پیچیدگی‌های مشرف بر رشته حقوق و تبصره‌ها و شرایطی که برای هر بند قید شده، احساس نیاز به مشاوره حقوقی ملکی را بیش از پیش عیان ساخته است. گویی به فردی نیاز است که اصطلاحات و الفاظ حقوق در وجودش جاری و ساری شده و با جان و جهانش عجین شده باشد.

گفتیم قوانین حقوقی به نوعی هستند که بسیاری از افراد با آن بیگانه‌اند و آنطور که باید جزئیاتش را نمی‌دانند، از اینرو بسیارند کسانی که به دلیل عدم آشنایی با قوانین، حقشان ضایع می‌شود و از دفاع حق خود عاجزند. در چنین مواقعی یک مشاور حقوقی ملکی با لوای خویش وارد میدان می‌شود تا ترازویش را برپا سازد و رأی را به نفع حقدار صادر کند. مهم‌ترین وظیفه یک مشاور حقوقی ملکی همانطور که پیش‌تر هم گفتیم، احقاق حق است.

این بخش را به پایان می‌بریم با نکته‌ای که تکرارش ضروری است: کار را باید به اهلش سپرد، پس ما هم برای رسیدگی به امور حقوقی ملکی، لازم است مستقیماً به سراغ مشاور حقوقی ملکی برویم و مشاوره‌های درست را از وی تمنا کنیم.

بحث را پیش خواهیم برد با پاسخ به این سؤال: مشاوره حقوقی ملکی چه مزیتی دارد؟

مشاوره حقوقی ملکی، برگ برنده شما در دعاوی ملکی

اذعان نمودیم مشاوره حقوقی ملکی، برگ برنده‌ای است که توپ را به زمین طرف مقابل می‌اندازد و رقابت را به نفع شما تمام می‌کند. عنوان کردیم یک مشاور حقوقی ملکی قادر است نتیجه را تغییر دهد، ماهرانه دست شما را به عنوان برنده بالا ببرد و در سوت پایان بدمد.

اگر بخواهیم مزیت مشاوره حقوقی ملکی را رصد کنیم باید بگوییم، قوانین حقوقی آن چنان زیاد و عدیدند که آشنایی با همه آن‌ها از حوصله مردم عادی خارج است، اینجاست که مشاوره حقوقی ملکی، قول می‌دهد دست یاری ما را در مسائل حقوقی ملکی به گرمی بفشارد و در این مسیر دوشادوش ما مشفقانه به ایفای نقش بپردازد.

مشاوره حقوقی ملکی، پرچمدارِ رشته حقوق 3

مشاوره حقوقی ملکی چه ضرورتی دارد؟

شنیده‌اید که می‌گویند هر کسی را بهر کاری ساخته‌اند؟ مشاوره حقوقی ملکی، مصداق دقیق این عبارت است. مشاوره حقوقی ملکی، همان حرفه‌ای است که بارها بدان تأکید کرده‌ایم، همان که بارها اذعان نموده‌ایم در میادین حقوقی بدان نیاز دارند همان که پیوسته از آن دم زده‌ایم و آن را برجسته نموده‌ایم.

فارغ از اینکه معلمی هستید مجرب یا مهندسی هستید خبره، بی‌توجه به اینکه با هسته اتم دست به گریبان می‌شوید یا با رگ قلب بیمار، دور از انتظار نیست با مسائل حقوقی بیگانه باشید و با واژه‌هایش نامأنوس.

جان کلام این که اگر پرچمدار رشته خاصی هستید و در حوزه‌ای ناب سردمدارید، آن زمان که پای‌تان به دادگاه و دادگستری باز می‌شود، احتمالاً احساس نیاز می‌کنید به فردی که بتواند در این مسیر چراغ راهتان باشد، کسی که با ریسمانش بتوان خود را بالا کشید و پیروز میدان شد. همه این‌ها را گفتیم تا به این نتیجه کلیدی برسیم که مشاوره حقوقی ملکی، ضرورتی است غیرقابل اغماض که اهمیتش انکارکردنی نیست.

حسن ختام ما به ضرورت مشاوره حقوقی ملکی بر می‌گردد، یادمان باشد افرادی را برای ارائه مشاوره انتخاب کنیم که صادقند و قابل اعتماد.