یک وکیل ملکی متبحر چه توانایی هایی دارد؟

در مقاله پیش‌رو خود را گره خواهیم زد به وکیل ملکی و توانمندی‌هایش.

گفتیم ملک، واژه‌ای که به چشم همه ما آشنا است. می‌گویند مرکز ثقل دعاوی امور ملکی توسط یک وکیل ملکی جا به جا می‌شود، می‌دانید منظورشان چیست؟ قبل از آنکه مسئله باز کنیم و به شرح این موضوع بپردازیم بد نیست دعاوی امور ملکی را زیر ذره‌بین ببریم و مفهوم این عبارت را با هم مرور کنیم. آن زمان که نام دعاوی ملکی به میان می‌آید ممکن است فارغ از آن که جنبه حقوقی مسئله مدنظر است یا جنبه کیفری آن، باید بگوییم دعوا و چالش بر سر مالی است که آن را غیرمنقول می‌خوانند.

گفتیم غیرمنقول، بهتر است بحث را همینجا متوقف کنیم و کمی این واژه را سبک سنگین نماییم.

واژه غیرمنقول را به فال نیک می‌گیریم، همین ابتدای امر بابی می‌گشاییم و نکته‌ای را با هم مرور می‌کنیم که دانستنش ضروری به نظر می‌رسد. سرمایه را در دو گروه اصلی می‎گنجانند، سرمایه می‌تواند منقول باشد یا غیرمنقول. اراضی و املاک متعلق به گروه غیرمنقول هستند اما مقصود از غیرمنقول چیست و فَحوا و مفهوم آن کدام است؟ برای پی بردن به عمقِ مطلب دست به دامان لغات می‌شویم تا بتوانیم معنی را دقیق‌تر دریابیم. واژه غیرمنقول برگرفته از نقل است و نقل یعنی انتقال. اذعان نمودیم مُهر غیرمنقول بر پیشانی ملک می‌زنند اما دلیلش چیست؟ اراضی را نمی‌توان منتقل کرد و املاک را نمی شود با خود از جایی به جای دیگر برد. همچون همیشه دست یاری‌مان را به سمت تمثیل دراز می‌کنیم تا کمک کند حق مطلب را بهتر ادا کنیم.

سکه را یک مال منقول می‌دانند، زمانیکه قیمت سکه سوار بر ریل صعود می‌شود و طلا بی‌محابا رشد قیمت را تجربه می‌کند، راه برایِ انتقال سکه باز است، سکه را حتی می‌توان در جیب گذاشت یا در کیف، اما آیا حکایتِ ملک و اراضی نیز مشابه است؟ آیا می‌توانیم آپارتمانمان را با خود به کیش ببریم یا آن را تا کنیم و درون چمدانمان بگذاریم؟ چنین است که املاک و اراضی را غیرمنقول می‌خوانند اما برچسب مال منقول بر سکه می‌چسبانند.

این بخش را به پایان می‌بریم با این نکته کلیدی که دعاوی امور ملکی (که مالی است غیرمنقول)، جان و جهان، وکیل ملکی را تشکیل داده، یعنی از یک وکیل ملکی مجرب انتظار می‌رود در برابر دعاوی امور ملکی سینه سپر کند و هم و غمش، حل و فصل عادلانه و جسورانه این نوع دعاوی حقوقی و کیفری باشد.

نگاهی دقیق به وکیل ملکی 2

دعاوی امور ملکی را به کدام وکیل ملکی بسپاریم؟

ملکانا پاسخ می دهد

وکیل ملکی در صورتی یک سر و گردن از رقیبانش بالاتر خواهد بود که کاردان باشد و متبحر، فردی که تخصص و تجرب را زیر یک چتر می‌آورد و گره مسائل حقوقی و کیفری را با دستانش باز می‌کند. به واژه تجربه رسیدیم. زمانیکه ویژگی‌های یک وکیل ملکی را لیست می‌کنند، حتماً مجرب بودن را به صدر جدول گره می‌زنند و آن را پیش نیاز موفقیت در این حرفه عنوان می‌کنند. مجرب‌ترین وکیل ملکی سال‌ها پنجه در پنجه مسائل حقوقی به کسب تجربه می‌پردازد، به همین پشتوانه است که نامش را در بوق و کرنا فریاد می‌زنند و پرچمش را بر فراز قله به اهتزاز در می‌آورند.

یک وکیل ملکی مجرب که کارش را خوب بلد است، می‌داند پرونده‌های حقوقی را چطور می توان کنترل کرد یا مدیریت پرونده‌های کیفری به چه صورت خواهد بود، چنین فردی با پرونده‌های ثبتی آشنایی دارد، پرونده خانوادگی را می‌شناسد و پرونده ملکی را از بَر است. به زعم اینکه تجرب را به عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورها می‌پذیریم اما اقرار می‌کنیم تجربه به تنهایی راه به جایی نمی‌برد و دانش روز نیز چراغ راهی است که یک وکیل ملکی باید بدان مجهز باشد. جدیدترین علوم باید در مشت فردی باشد که ادعا می‌کند یک وکیل ملکی است، از آنجاکه در دنیایی زندگی می‌کنیم که با تکنولوژی پیوند ناگسستنی دارد، عدم اطلاع از علومی که باب می‌شوند و مطرح می‌گردند توجیه ناپذیر قلمداد می‌شود.

جان کلام این که:

دانش همان برگ برنده‌ای است که جای پای وکیل ملکی را محکم می‌کند و وی را در کانون و مرکز توجه قرار می‌دهد.

به عنوان حسن ختام مقاله پیش‌رو، بار دیگر تأکید می‌کنیم دعاوی امور ملکی را باید به اهلش سپرد، آن که دستی بر آتش دارد و با چم و خم ماجرا آشناست.