محمدرضا رضایی قوچی به عنوان رئیس کمیسیون عمران مجلس، عنوان کرد: در خصوص افزایش وام خرید مسکن با وزیر راه و شهرسازی، بحث و تبادل نظر هایی صورت گرفته است. وی افزود: تسهیلات خرید مسکن باید به گونه ای باشد که ۷۰ درصد قیمت مسکن را تأمین کند.

به رغم این که رضایی قوچی در نخستین روز های آغاز به کار محمد اسلامی عنوان کرده بود وزیر جدید راه و شهرسازی موافق افزایش سقف تسهیلات مسکن است، با این حال اسلامی اخیرا اعلام کرد با افزایش وام مسکن مخالف است چرا که به این واسطه قیمت مسکن رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد. رضایی قوچی در این خصوص این طور گفت: روز گذشته با وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش وام خرید مسکن صحبت کردم و توضیح دادم که نباید به دلیل ترس از گران شدن مسکن مانع رشد سقف تسهیلات مسکن شد.

محمدرضا رضایی قوچی که از طرفداران افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن است اظهار داشت: این احتمال وجود دارد که با افزایش سقف تسهیلات، قیمت مسکن رشد را تجربه کند اما چنانچه افزایش سقف تسهیلات را کنار بگذاریم و از آن صرف نظر کنیم شاهد اتفاقاتی همچون افت قدرت خریداران و کاهش تقاضا برای مسکن خواهیم بود که از افزایش قیمت مسکن خطرناک تر به نظر می رسد.

این مقام مسئول با اشاره به این که کاهش قدرت خرید متقاضیان و افت تقاضا دردسرآفرین خواهد بود و رکود در بازار مسکن را رقم خواهد زد افزود: روند کنونی وزارت راه و شهرسازی به عقیده بنده اشتباه است و راه به جایی نمی برد. وی صحبت هایش را این طور ادامه داد: قیمت مسکن به نوعی بوده که بیشتر مردم قدرت خرید خود را از دست داده اند و با قیمت های کنونی، این وام مسکن جوابگو نیاز ها نیست.

ایشان بار دیگر به ضرورت افزایش سقف تسهیلات مسکن اشاره کردند و اظهار داشتند: رشد وام خرید مسکن باید به نحوی باشد که دریافت کننده وام بتواند ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت خرید مسکن را تهیه نماید.

رضایی قوچی در ادامه به اهمیت افزایش دوره بازپرداخت وام مسکن اشاره کرد و این طور گفت: چنانچه قرار بر این شد سقف تسهیلات مسکن افزایش یابد، بایستی دوره بازپرداخت وام هم دستخوش تغییر شود تا خانه اولی ها و جوانان هم بتوانند اقساط را بپردازند.

این درحالی است که محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی بر این باور است رشد تسهیلات مسکن تنها به بدتر شدن شرایط دامن می زند و وضعیت را دشوارتر از قبل می سازد. وی معتقد است به جای افزایش سقف تسهیلات مسکن، باید از کارت اعتباری مصالح ساختمانی استفاده نمود.