بر اساس آمار و ارقام ارائه شده از سوی بانک عامل مسکن، طی ده ماه نخست سال ۹۶، چیزی حدود به ۲۹ هزار و ۳۵۸ فقره تسهیلات مسکن، در اختیار متقاضیان قرار گرفته است، این درحالی است که این رقم در ده ماه ابتدایی سال جاری به ۲۳ هزار و ۷۰۰ فقره رسیده است.

بانک مسکن درخصوص عملکرد ده ماهه اش در سال جاری این طور گفته: میزان تسهیلات ساخت مسکن از نوع مشارکت مدنی که در ده ماه نخست سال جاری در اختیار متقاضیان قرار گرفته به ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می رسد که این رقم بخش اعظمی از تسهیلات پرداخت شده در حوزه مسکن از سوی این بانک را در بر می گیرد.

از ابتدای فروردین تا اواخر دی ماه سال جاری، چیزی حدود به ۲۳ هزار و ۶۹۱ فقره تسهیلات به سازندگان و تولید کنندگان مسکن واگذار شده است. آمار ها نشان می دهد در دی ماه سال جاری، ۲ هزار و ۲۵۶ تسهیلات ساخت مسکن در اختیار سازندگان قرار گرفته که ارزش اعلام شده برای این مقدار وام، بیش از ۲۷۴ میلیارد و ۸۸۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

این گزارش نشان می دهد بانک مسکن در ده ماه ابتدایی سال گذشته ۲۹ هزار و ۳۵۸ تسهیلات مسکن از نوع مشارکت مدنی در اختیار متقاضیان قرار داده که ارزشی معادل سه هزار و ۳۰۰ میلیون تومان داشته است.

تعداد تسهیلات پرداخت شده به سازندگان در دی ماه سال گذشته ۴۷۳۱ مورد بوده که مبلغ ثبت شده برای آن ها نیز بیش از ۳۸۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

بررسی میزان تسهیلات پرداخت شده به سازندگان در دی ماه سال جاری و سال گذشته و همچنین ده ماه نخست سال ۹۷ و ۹۶ حاکی از آن است که شمار متقاضیان تسهیلات ساخت مسکن در سال ۹۷ با افت همراه بوده است. این عامل حاکی از کند شدن فرآیند ساخت و ساز است به عبارتی بیشتر سازندگان تمایلشان را برای ساخت واحد های مسکونی از دست داده اند. دلیل این اتفاق را می توان رشد قیمت زمین و مصالح ساختمانی اعلام کرد ضمن این که مبهم بودن آینده بازار مسکن سازندگان را مردد ساخته است. به واسطه این امر، عده ای از سازندگان موقتا ساخت و ساز را کنار گذاشته اند و این عامل سبب کاهش تقاضا برای وام ساخت مسکن شده است.

از میزان مبلغی که به عنوان تسهیلات ساخت مسکن در قالب مشارکت مدنی طی ده ماه نخست سال جاری پرداخت شده است، بیش از ۶۳۶ میلیارد و ۴۱۷ میلیون تومان در قالب تسهیلات باسپرده و بدون سپرده بوده که تسهیلات مشارکت مدنی انفرادی نام می گیرد.

از این تسهیلات، ۶۵ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان به تعاونی های مسکن واگذار شده، هزار و ۳۷۹ میلیارد و ۲۱۸ میلیون تومان در اختیار مجتمع های مسکونی قرار گرفته و ۱۵۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان تحت نام متمم طرح مسکن مهر و به صورت تسهیلات انفرادی، به مجتمع و تعاونی ارائه می گردد.

لازم به توضیح است که مبلغی نزدیک به ۱۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان نیز به صورت تسهیلات مشارکت مدنی در اختیار اقشار خاص قرار می گیرد و ۱۴۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان به صورت دیگر موارد تسهیلاتی و به شکل عقود مشارکتی به سازندگان واگذار می شود.

  • منبع خبر : اقتصاد نیوز