علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، از مشارکت سازمان ملی زمین و مسکن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت بازآفرینی شهری خبر داد و اظهار داشت: این مشارکت در راستای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ۹۸ به عمل آمده است.

ایشان مهم ترین اهداف تعیین شده برای سازمان ملی زمین و مسکن را برشمردند و این طور گفتند: مهم ترین هدف سازمان، مبادرت به ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است که در راستای عمل به بیانات رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و هیئت دولت می باشد.

وی طرح ساخت ۴۰۰ هزار مسکن را با جزئیات بیشتری تشریح نمود و عنوان کرد: از این تعداد ساخت ۲۰۰ هزار واحد در شهر های جدید رقم خواهد خورد حال آن که ۲۰۰ هزار مسکن باقی مانده، با همکاری بنیاد مسکن و شرکت بازآفرینی شهری به منظور احیا و بازسازی بافت های فرسوده احداث می گردد.

وی از برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور واگذاری زمین به شرکت بازآفرینی شهری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سخن به میان آورد و اظهار داشت: سازمان ملی مسکن و ساختمان، همکاری های لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد. به گفته نبیان، تاکنون جلسات متعددی برگزار شده با این هدف که به بهترین شکل ممکن، اقدامات تعیین شده عملی و پیاده سازی گردند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در ادامه صحبت هایش این طور گفت: سازمان ملی زمین و مسکن، در صورت در اختیار داشتن اراضی و زمین های مناسب آن ها را به بنیاد مسکن و شرکت بازآفرینی شهری واگذار خواهد کرد تا آن ها بتوانند به انجام فعالیت خود مبادرت ورزیده و اهدافشان را به جلو هدایت کنند. این مقام مسئول با بیان این که تاکنون جلسات متعددی با حضور معاونان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزار شده تصریح نمود: از نتایج این جلسات استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم نیاز های بنیاد را استخراج نموده و در راستای سر و سامان بخشیدن به آن ها گام برداریم.

به گفته نبیان مکاتبه هایی میان سازمان ملی زمین و مسکن و مدیران ۳۴ گانه راه و شهرسازی در همه استان ها به عمل آمده، که هدف از این مکاتبات ایجاد هماهنگی لازم جهت اختصاص زمین مناسب در حوزه شهری بوده است.

ایشان در ادامه از زمان آغاز ساخت واحد های مسکونی سخن به میان آوردند و تصریح کردند: در حال پیگیری این مسئله هستیم تا بر اساس آنچه وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده از اوایل سال ۹۸، استارت این پروژه را رقم بزنیم. به گفته نبیان، این مهم در بسیاری از استان های کشور در حال انجام و پیگیری است.

ایشان در ادامه در خصوص پروژه های مربوط به بازسازی بافت های فرسوده سخن به میان آوردند و این طور گفتند: تاکنون جلسات متعددی با مهندس پژمان، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، به عمل آمده، امید است خروجی خوبی عاید شود که بتوانیم بر این اساس به نتایج قابل قبولی دست یابیم.

ایشان به تشریح بخشی از همکاری های سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری پرداختند و تصریح نمودند: شرکت بازآفرینی، وظیفه احیا و بازسازی بافت های فرسوده را بر عهده دارد، این شرکت در مناطقی که خود صاحب زمین است به انجام این مهم مبادرت می ورزد و چنانچه فاقد زمین باشد، سازمان ملی زمین و مسکن تلاش می کند با واگذار نمودن اراضی به این سازمان، کار را پیش ببرد. به گفته نبیان، سازمان ملی زمین و مسکن بر اساس ابلاغیه ها و قرارداد ها زمین ها را در اختیار شرکت بازآفرینی شهری قرار می دهد، تا بدین واسطه کار ها با سرعت بیشتری اجرایی سازد.

  • منبع خبر : تی نیوز