بر اساس گزارشات منتشر شده، سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات پرداخت شده توسط بانک ها ۸٫۸ درصد بوده است.

لازم به توضیح است که تسهیلات پرداختی شبکه بانکی این بخش ها را شامل می شود: مسکن و ساختمان، خدمات، بازرگانی، کشاورزی و صنعت و معدن. بررسی تسهیلات واگذار شده به بخش مسکن و ساختمان طی ده ماه اخیر، نشان می دهد این تسهیلات با روند رو به رشدی همراه بوده است. آمار ها حاکی از آن است که در ده ماه اخیر، سیستم بانکی کشور چیزی حدود به ۷۸۰۰ فقره تسهیلات را در بخش های متفاوت اقتصادی تزریق کرده است. بر این اساس، تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی در ده ماه نخست سال جاری به نسبت همین برهه زمانی در سال گذشته با ۶ درصد رشد همراه بوده است. این درحالی است که تسهیلات پرداختی از سوی شبکه بانکی در ده ماه ابتدایی سال گذشته، ۷ هزار و ۳۳۹ فقره اعلام شده است. میزان وام پرداختی توسط شبکه بانکی به بخش ساختمان و مسکن در مقایسه با این بازه زمانی در سال گذشته رشد ۲۲ درصدی را شاهد بوده است که نشان می دهد رشد بخش مسکن ۱۶ درصد از رشد کل تسهیلات پرداخت شده توسط شبکه بانکی بیشتر بوده است.

بانک مرکزی جزئیاتی را در خصوص امور مالی اقتصادی ایران توسط بانک ها، منتشر کرده است که بر این اساس میزان تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی طی ده ماه نخست سال جاری در همه حوزه های اقتصادی ۵۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در مقایسه با عدد ثبت شده برای سال ۹۶ رشد ۱۶ درصدی را نوید می دهد. میزان تسهیلات ارائه شده از سوی بانک ها طی ده ماه ابتدایی سال گذشته ۴۶۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

سهم بخش مسکن در ده ماه ابتدایی سال جاری از کل تسهیلات پرداخت شده توسط شبکه های بانکی ۸٫۸ درصد بوده، این رقم نشان می دهد از میان تمام بخش های اقتصادی که از تسهیلات بانکی بهره مند می شوند، بخش مسکن کمترین سهم را داشته است، هر چند نمی توان این واقعیت را انکار کرد که ارزش و حجم تسهیلات ارائه شده از سوی بانک ها روند رو به رشدی را شاهد بوده است. آمار ها نشان می دهند سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات بانکی در ماه های نخست سال بین ۶ و ۸ درصد متغیر بوده و در شرایط کنونی با اندکی رشد همراه گشته است.

چنانچه بخواهیم سهم بخش مسکن و ساختمان را از نظر تعداد تسهیلات پرداخت شده توسط بانک ها برآورد کنیم باید بگوییم معادل ۱۲٫۵ درصد بوده است. اگر آمار تأمین مالی بخش مسکن و ساختمان را زیر ذره بین ببریم و دقیق تر به بررسی و موشکافی آن بپردازیم خواهیم دید که ۴۳ درصد از تسهیلات پرداخت شده در اختیار متقاضیان خرید مسکن قرار گرفته حال آن که ۱۲ درصد با هدف تولید مسکن به سازندگان واحد های مسکونی واگذار شده است. از جمله تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان بخش مسکن و ساختمان می توان به تسهیلات جعاله، تسهیلات در گردش و دیگر انواع تسهیلات اشاره نمود که هر کدام در اختیار واجدین شرایط قرار گرفته اند، بنابراین می توان ادعا کرد بیشترین تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک ها در حوزه ساختمان مربوط به خرید مسکن بوده است.

لازم به توضیح است که سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات ارائه شده توسط شبکه بانکی، از نظر ارزش ریالی تسهیلات، چنانچه با رونق همراه گردد به ۲۰ درصد هم خواهد رسید با این حال در روز های اخیر تقاضا برای تسهیلات مسکن با افت شدیدی همراه بوده است.

آن چه سبب شده تقاضا برای تسهیلات مسکن بر ریل نزول قرار بگیرد، عدم پوشش دهی قیمت مسکن توسط تسهیلات است که به واسطه رشد بی محابای قیمت مسکن رقم خورده است. از طرفی سازندگان واحد های مسکونی نیز بیشتر مایل به اخذ تسهیلات بدون سپرده هستند، منوط بر این که نرخ سود تعریف شده برای این تسهیلات در تعادل با سود حاصل از ساخت و ساز باشد.

  • منبع خبر : تی نیوز