احمد خرم، وزیر سابق مسکن، با اشاره به این که سیاست های دولت در حال حاضر اشتباه است، عنوان کرد: چنانچه دولت اصلاح سیاست های پولی، طرح جامع مسکن و سیاست های مالی را در دستور کار قرار دهد، آن گاه شاهد بهبود شرایط خواهیم بود و رونق بازار مسکن را مشاهده خواهیم کرد.

وی با اشاره به این که دولت وام ساخت و خرید مسکن را آن طور که باید در اختیار متقاضیان قرار نمی دهد عنوان نمود: دولت با پول هایی که در بانک ها سپرده گذاری شده زمین می خرد و واحد های کلنگی تهیه می کند و همین امر به متلاشی شدن بازار مسکن دامن می زند.

ایشان در ادامه بحث سرمایه گذاری بانک ها را به میان کشیدند و اظهار داشتند: سرمایه گذاری بانک ها فعالیتی است که این روز ها کاملا مشهود به چشم می خورد و بانک ها با این عمل سود ۴۰ تا ۵۰ درصدی را به نام خود می زنند. وی بار دیگر تأکید کرد: برای این که خروج از رکود بازار مسکن محقق شود لازم است ارائه تسهیلات با نرخ های کم اتفاق بیفتد، تنها در این صورت است که شاهد بهبود شرایط خواهیم بود و بازگشت رونق را مشاهده خواهیم کرد.

خرم با بیان این که سرمایه گذاری بانک در دیگر حوزه ها راه به جایی نخواهد برد و مشکلی را حل نخواهد کرد، عنوان نمود: بدین سان لازم است دولت سیاست های مالی و پولی خود را دستخوش تغییر سازد و روشی مناسب تر را در پیش بگیرد.

ایشان درباره راهکار هایی که می توانند بهبود بازار مسکن را به دنبال داشته باشند این طور گفت: چنانچه دولت مبادرت ورزد به تغییر سیاست های پولی و مالی و طرح جامع مسکن را هم اصلاح کند آن گاه رونق را در بازار مسکن مشاهده خواهیم نمود.

وی بار دیگر تأکید کرد: چنانچه راهکار ها و اقدامات مناسبی در دستور کار قرار نگیرند آن گاه رشد مسکن باز هم بیش از ۹۰ درصد گزارش خواهد شد و شرایط مسکن بیش از پیش دچار رکود و بحران خواهد گردید. خرم اظهار داشت: دولت برای بهتر کردن بازار مسکن باید تسهیلاتی را با سود کمتر از ۱۴ درصد در اختیار متقاضیان وام مسکن قرار دهد.

به گفته خرم حجم معاملات مسکن به میزان قابل توجهی افت را شاهد بوده، که همه این عوامل ناشی از سیاست های نادرست و اشتباهی است که در بازار مسکن به کار گرفته شده است، از این رو اگر اصلاح طرح جامع مسکن در دستور کار قرار بگیرد به بحران این بازار هم خاتمه داده خواهد شد.

وزیر سابق مسکن با اشاره به این که بخش حمل و نقل و مسکن اثرات شایانی در اقتصاد دارند عنوان کرد: دولت باید تمام تلاشش را به کار بگیرد تا چرخ این بازار را برای بار دیگر به گردش در آورد و رونق را به این بازار برگرداند.

  • منبع خبر : برترین ها