محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که مهم ترین وظیفه این وزارت متعادل کردن مسکن در بخش عرضه و تقاضاست، اظهار داشت: هیچگاه در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن وعده ای نداده ایم.

این مقام مسئول به مناسبت بزرگداشت روز مهندس، اظهار داشت: یکی از مهم ترین اهداف و رسالت ما در وزارت راه و شهرسازی، متعادل ساختن مسکن در دو بخش عرضه و تقاضاست که آن را در کانون توجه قرار داده ایم و همواره برای تحقق این امر می کوشیم. به گفته این مقام مسئول تهیه مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه مهم ترین هدفی است که وزارت راه و شهرسازی خود را بدان گره زده است و به دنبال برقراری جریانی پایدار در این زمینه می باشد. این وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که باید راه هایی در پیش گرفته شوند که به صاحب خانه شدن مردم ختم می گردند اظهار داشت: برای نیل به این هدف، زمین و اراضی را در اختیار انبوه سازان و فعالان بازار مسکن قرار می دهیم تا بدین واسطه بتوانند به تولید مسکن و افزایش عرضه واحد های مسکونی مبادرت ورزند.

به گفته محمد اسلامی، خانه دار شدن دهک های بالای جامعه، فرآیندی سه ساله است این دهک های پایین جامعه هستند که نیاز به کمک برای خانه دار شدن دارند و ما باید این گروه از افراد را در مرکز توجه قرار دهیم.

ایشان در ادامه در خصوص وام مسکن توضیحاتی ارائه نمودند و تصریح کردند: تاکنون هیچگاه وعده ای درخصوص افزایش وام مسکن نداده ایم و برنامه ای هم در این خصوص نداریم.

طاهری به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، از دیگر افرادی بود که در این برنامه سخنرانی کرد. وی اذعان نمود: تعداد مهندسان در سطح کشور به ۵۰۰ هزار نفر می رسد. وی افزود: شمار مهندسان استان تهران ۱۱۰ هزار نفر گزارش شده است. به گفته این مقام مسئول در حال حاضر، طراحی، نظارت و مدیریت بخش ساختمان را نظام مهندسی عهدار است با این حال و به رغم وجود این تعداد مهندسان باز هم از حضور مهندسان در بخش های مهم کشور استفاده نمی شود و از حضورشان، بهره حداکثری به عمل نمی آید.

طاهری با اشاره به این که مهندسان سرمایه های ملی هستند تصریح کرد: عدم استفاده از مهندسان برای امور مربوط به آن ها، نتیجه ای جز اتلاف و هدر رفتن سرمایه های کشوری به همراه نخواهد داشت.

ایشان به آغاز به کار هیئت مدیره دوره هشتم سازمان نظام مهندسی اشاره کردند و تصریح نمودند: این مقام مسئول مهندسان را در کانون توجه قرار داده اند و به این افراد عنایت ویژه ای دارند. طاهری افزود: امید است با مشارکت های همه جانبه شهرداری، شورای شهر و سازمان نظام مهندسی در آینده ای نزدیک، رشد کیفیت ساخت و ساز ها مشاهده شود و شاهد ساختمان سازی به شیوه ای نوین و متفاوت باشیم.

  • منبع خبر : اقتصاد نیوز