مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: حجم ساخت و ساز واحد های مسکونی در حال حاضر از میزان تقاضا کمتر است که باید در این خصوص تدابیری اندیشیده شود و راهکار هایی لحاظ گردد.

مازیار حسینی ضمن شرکت در همایش مربوط به روز مهندس اظهار داشت: مهم ترین سؤالی که باید بدان پاسخ داد، این است که آیا کشور توانسته عرضه واحد های مسکونی را با تقاضا هم سطح سازد و آیا عرضه و تقاضای واحد های مسکونی هم تراز هستند؟ وی ادامه داد: بازار مسکن، بازاری است تأثیر پذیر از اقتصاد کلان. به طور کلی نوسانات اقتصادی در این بازار نقش تعیین کننده ای دارند. وی به عنوان یک اصل بدیهی در بازار مسکن به اصل عرضه و تقاضا اشاره کرد و توجه به آن را از واجبات خواند.

این مقام مسئول با اشاره به این که سیاست های انقباضی طی سال های اخیر بر بازار مسکن حاکم بوده است تصریح کرد: به واسطه وجود این سیاست در بازار مسکن، شاهد کاهش عرضه بوده ایم به طوری که آمار ها نشان می دهد میزان عرضه واحد های مسکونی از تقاضا کمتر است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کشور سالانه به چیزی حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ مسکن نیاز دارد اگر ساخت این تعداد مسکن در کشور در دستور کار قرار بگیرد آن گاه می توان ادعا کرد عرضه و تعادل در یک سطح هستند و نیاز به مسکن، در حال رفع و رجوع است. به گفته این مقام مسئول، حجم ساخت و ساز در شرایط فعلی کمتر از ۳۰۰ هزار مسکن در سال گزارش شده است.

  • منبع خبر : مشرق نیوز