محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به این که انبوه سازان و سازندگان واحد های مسکونی در اراک به ساخت کنسرسیومی مبادرت ورزیده اند، اظهار کرد: تلاش این افراد باعث ایجاد شرکت آرمان ساز شده است که قابل تقدیر می باشد.

محمد اسلامی در تاریخ ۲ اسفند، ضمن حضور در جلسه ای که با انبوه سازان اراکی تشکیل شده بود اظهار داشت: باید فرصت ها را غنیمت شمرد و فرصت های پیش آمده را در راستای انجام عملیات و اقدامات مثمرثمر به کار گرفت. وی افزود: در شرکت آرمان سازان سه نکته کاملا مشهود بود که به عنوان نخستین نکته می توان مشارکت و همکاری های مداوم انبوه سازان و تولید کنندگان را نام برد که به اتفاق با تشکیل کنسرسیومی، شرکت آرمان ساز را ایجاد و راه اندازی کرده بودند.

اسلامی ضمن این که چنین تلاشی را به عنوان همیت استانی و اقدامی پایدار معرفی کرد عنوان نمود: مهم ترین نتیجه این اتفاق، تشکیل گروهی منسجم و یکپارچه است که باید آن را به فال نیک گرفت. اسلامی به عنوان دومین نکته در خصوص آرمان سازان به گردآوری پلاک ها و بافت های فرسوده اشاره نمود و تصریح کرد: این مهم زمینه ساز تحقق اهدافی شده است که ما در بازسازی و احیای بافت های فرسوده آن را در دستور کار خود قرار داده ایم.

وزیر راه و شهرسازی به عنوان سومین نکته مهم، بومی سازی را نام برد و اظهار داشت: بدین واسطه منطبق بر تمدن شهری، در مناسب ترین نقاط شهر، واحد هایی ساخت و احداث می شوند که دارای ظاهر و چهره مطلوب و مناسبی هستند. اسلامی ادامه داد: این امر را می توان تا پایان فاز مورد نظر ادامه داد که بنده نیز با این اتفاق موافق هستم.

اسلامی درباره بازآفرینی بافت های فرسوده توضیحات بیشتری ارائه نمود و تصریح کرد: زمانی که از بازآفرینی بافت های ناکارآمد می گوییم قصدمان تنها صرف هزینه برای بافت هایی که ناکارآمدند، نیست چرا که این اتفاق به اثربخشی اجتماعی منتهی نخواهد شد. وی افزود: آن چه ما به دنبالش هستیم، افزایش و ارتقا سطح کیفیت زندگی مردم است به طوری که بتوانند در شرایط و وضعیت بهتری زندگی کنند. ما به دنبال این هستیم که فضا ها و معابر را متناسب سازی کنیم و در این راستا گام برداریم. به گفته اسلامی به دنبال بازآفرینی بافت های فرسوده، ساختمان هایی که با یک بلای طبیعی می توانستند خطرآفرین باشند جایشان را به ساختمان های استاندارد می بخشند ضمن این که معابر های دشوار و بدون پله نیز دچار تغییر و تحول می شوند.

اسلامی گفت: امید است تمام ضوابط و قواعد در این امر رعایت شده باشد که اگر چنین باشد، وعده و حرف رئیس جمهور تحقق می یابد، امید است در آینده شاهد تداوم اتفاقات مشابه باشیم.

وی در ادامه با تأکید بر این که رئیس ستاد بازآفرینی استان، استاندار مرکزی بوده است، اذعان نمود: بنده به ایشان این مهم را تفویض نمودم و ۱۷ ربیع الاول این مهم را که حتی واگذار کردن اختیارات بنده به ایشان بود را به وی ابلاغ نمودیم.

این مقام مسئول در ادامه به سقف ابلاغ شده به استاندار مرکزی از نظر مسکن اشاره کرد و اذعان نمود: چنانچه در جایی جذب بیشتر بود قادرند از آن استفاده نمایند.

اسلامی به منابع تخصیص داده شده به این امر اشاره کرد و گفت: اعتباری که توسط مقام معظم رهبری به این مهم واگذار شده برای بازآفرینی شهری و همچنین کنترل آسیب های اجتماعی است، حال که این اعتبار در اختیار ما قرار گرفته است نباید آن را برای امور حاشیه ای به کار بگیریم بلکه از آن برای به گردش در آوردن سرمایه باید استفاده کرد تا بدین سان بتوانیم همواره چرخه حرکتی را پویا و فعال حفظ کنیم.

  • منبع خبر : افکار نیوز