محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به این که رشد قیمت مسکن در روز ها و ماه های اخیر سرسام آور و شوکه کننده بوده است اظهار داشت: ایران یکی از معدود کشور هایی است که آن چه به عنوان قیمت مسکن در کشور اعلام می شود از درآمد مردم بالاتر است.

وی ضمن ابراز تأسف برای وضعیت مسکن اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد قیمت مسکن از سبد درآمد خانواده ها بسیار بالاتر است و هیچ تناسبی میان درآمد و قیمت مسکن در حال حاضر وجود ندارد.

این مقام مسئول این طور صحبت هایش را ادامه داد: یکی از مهم ترین دغدغه خانواده های ایرانی، تهیه مسکن است، در حال حاضر رشد قیمت مسکن به گونه ای است که بیشتر خانواده ها از تهیه و خرید مسکن عاجز هستند و این امر عرصه را بر خانواده ها تنگ تر کرده است.

به گفته این مقام مسئول، مهم ترین عاملی که می تواند بر گرانی ها خاتمه دهد و قیمت مسکن را بر ریل نزول بگذارد، اصلاح ساخت و ساز و کاهش قیمت تمام شده ساختمان است. وی ادامه داد: لازم است مشوق هایی برای انبوه سازان و تولید کنندگان مسکن در نظر گرفته شود تا قیمت تمام شده مسکن با افت همراه گردد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: بهترین راهکار برای این که بتوانیم قیمت مسکن را کاهش دهیم و ثبات را به بازار برگردانیم این است که قیمت تمام شده ساختمان را کاهش دهیم که این مهم جز با ارائه مشوق های مناسب، محقق نخواهد شد.

باید قیمت زمین کنترل شود

وی افزود: یکی از راهکار هایی که سبب می شود قیمت تمام شده ساختمان به میزان زیادی کاهش یافت، کاهش قیمت تمام شده زمین است که می بایست در دستور کار قرار بگیرد.

این مقام مسئول ادامه داد: یکی از عواملی که به رشد قیمت مسکن دامن می زنند و افزایش قیمت را موجب می شود، عوارض و مالیاتی است که متوجه بازار مسکن شده است. وی ادامه داد: چنانچه بتوانیم ساختار اخذ مالیات را اصلاح نماییم آنگاه بی تردید شاهد شرایط بهتری در این زمینه خواهیم بود.

لایحه اصلاح قانون ساخت و ساز باید به تصویب برسد

به گفته این مقام مسئول، کمیسیون عمران مجلس اصلاح قانون ساخت و ساز را در دست انجام قرار داده است بلکه به این واسطه بتواند شرایط را بهبود ببخشد و وضعیت مناسب تری را ایجاد نماید. وی افزو: بر اساس این قانون، مالیات و عوارضی که بر ساختمان سازی حاکم هستند افت پیدا خواهند کرد.

با تصویب این قانون، قیمت مسکن ۲۵ درصد ارزان تر می شود

رئیس کمیسیون عمران مجلس، صحبت هایش را این طور ادامه داد:

چنانچه قانون اصلاح ساخت و ساز به مرحله تصویب برسد آن گاه قیمت مسکن افت را تجربه خواهد کرد به طوری که بر اساس پیش بینی های انجام شده انتظار می رود با اجرای این قانون، قیمت مسکن افت ۲۵ درصدی را تجربه نماید. وی ادامه داد: این نتیجه رقم خواهد خورد منوط بر این که متولیان قانون، آن طور که باید اجرایش را در دستور کار قرار دهند.

  • منبع خبر : افکار نیوز